Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po raz kolejny organizuje akcję „Wykłady dla osób chętnych”. Oprócz
zajęć w ramach swojego planu studiów, studenci mogą bezpłatnie
skorzystać z możliwości uczęszczania na wybrane wykłady na zasadzie
wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności, czy
zdawania egzaminu.

Propozycje interesujących wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015:

Administracja
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa – prof. dr hab. Paweł Chmielnicki (6 LAZ – 10 godzin)
Prowadzenie spraw osobowych – dr Marian Liwo (6LAZ/AK – 14 godzin)
Prawo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka (3 UAZ – 12 godzin)

Aviation Managament
Operacje i infrastruktura na lotniskach – dr Dencker Dettmar (4 LED-A-AV/2013 – 25 godzin)
Zarządzanie komercyjne lotniskiem – mgr Schikorr Ralf (4 LED-A-AV/2013 – 20 godzin)

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Techniki interwencji – dr Jan Swół ( 4LBD, 4LBZ – 24 godzin)
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – dr inż. Witold Skomra ( 2LBD – 20 godzin)
Prawa i obowiązki człowieka – dr hab. Rafał Matyja ( 2LBD – 14 godzin)

Dietetyka
Biochemia ogólna i żywności – prof. dr hab. Jan Gmiński (2LDiD – 24 godziny, 2LDiZ– 12 godzin)
Żywienie człowieka zdrowego – prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa (2LDiD – 30 godzin, 2LDiZ-20 godzin)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Marketing polityczny – prof. Krzysztof Gajdka (6LDD/2012/RPR – 16 godzin)
Analiza dyskursu medialnego – prof. Marcin Szewczyk (2UDD/2014 – 10 godzin)
Media a komunikacja międzykulturowa – dr Anna Siewierska-Chmaj (4UDD/2013 – 10 godzin)

Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość
Ekonomia menedżerska – prof. dr hab. Krzysztof Opolski (2UED/2014 – 20 godzin)
Zarządzanie finansami – dr Agata Gemzik-Salwach (2UED/2014 – 10 godzin)
Inwestycje giełdowe – dr Jacek Rodzinka (4UED/2013– 10 godzin)
Finanse międzynarodowe – dr Agata Gemzik-Salwach (6LFZ/2012 – 10 godzin)

Filologia angielska
Historia języka angielskiego – dr Paweł Kaptur (4LJD/2013/ANG – 15 godzin)
Nauka o komunikowaniu – dr hab. Marcin Szewczyk (4LJD/2013/ANG/KMB – 15 godzin)
Kultura i cywilizacje – prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski (4LJD/2013/ANG/KMB – 18 godzin)
Nauka o komunikowaniu – dr hab. Marcin Szewczyk (6LJZ/2012/ANG/KMB – 10 godzin)
Historia kultury i literatury angielskiej – prof. nadzw. dr hab. Nyusztay Ivan (2LJZ/2014/ANG – 25 godzin)

Informatyka
Inteligencja obliczeniowa – prof. zw. dr hab. Janusz Starzyk (1UID/2014 – 15 godzin)
Wykład monograficzny – prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski (1UIZ/2014 – 10 godzin)
Systemy wspomagania decyzji – prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse (1UID/2014/SIZ – 16 godzin)

Kosmetologia
Towaroznawstwo produktów kosmetycznych – dr hab. Tomasz Wasilewski (6LKoD-15 godzin)
Estetyka – dr Dalia Chrzanowska (2LKoD, 6LKoD-10 godzin)
Dermatologia- dr n.med. Joanna Bartosińska (4LKoZ -10 godzin)

Logistyka
Zarządzanie produkcją i usługami – prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski (2ILD/2014– 15 godzin)
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf (4ILD/2013 – 15 godzin)
Logistyka zakupów – dr Krzysztof Feret (6ILD/2012 – 20 godzin)

Turystyka i rekreacja
Marketing w międzynarodowym obrocie turystycznym – prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska (4UTD/2013/TM – 10 godzin)
Turystyka uzdrowiskowa – prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa (4UTD/2013 – 10 godzin)
Ekonomika turystyki i rekreacji – prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska (2LTD/2014 – 10 godzin)

Fizjoterapia
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii – dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (6LFzD/2012– 15 godzin)
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych – prof. dr hab. Dzis Yevhen (6LFzD/2012 – 20godzin)
Kinezyterapia i metody w zespołach bólowych kręgosłupa – dr Krzysztof Kołodziej (6LFzD/2012 – 10 godzin)
Kwalifikowana pierwsza pomoc – dr Zbigniew Kozdronkiewicz (4 LFzD/2013 – 20 godzin)

Zdrowie Publiczne
Choroby cywilizacyjne – prof. dr hab. Jan Gmiński (2UZZ/2014– 10 godzin)
Żywienie człowieka – prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa (2LDiD/2014– 30 godzin)
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – dr inż. Agata Szmulik (2UZZ/2014 – 14 godzin)

Pobierz szczegółowy harmonogram zajęć.

Ze względu na możliwość pojawienia się zmian w harmonogramie, prosimy o sprawdzanie aktualnych terminów wykładów również przez system „Wirtualna Uczelnia”

Aby zgłosić się na wykłady należy wypełnić formularz: formularz.wsiz.pl/wyklady.