Teraz to my zapłacimy za Twoją naukę. I to nie tylko poprzez znany od lat System Bezpłatnych Miejsc. Od roku akademickiego 2010/2011 WSIiZ oferuje na studiach stacjonarnych stypendia pokrywające 100% czesnego przez cały okres trwania studiów!

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. 4000 przyznanych w minionym semestrze stypendiów obala mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazuje, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.

Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego oraz środków z budżetu państwa w semestrze zimowym 2009/2010 stypendia otrzymywał co drugi student WSIiZ. Ponad 600 osób otrzymywało stypendia w wysokości 50-100% czesnego, a ponad 1000 osób otrzymywało stypendia w wysokości pełnego czesnego, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższe.

Będąc studentem WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej oferty pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania.

Jak to zrobić?

System stypendialny WSIiZ jest skonstruowany w ten sposób, że daje możliwość bezpłatnych studiów już od 1. semestru przez cały okres studiów. Dzięki temu nie odczujesz kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne można łączyć z naukowymi! Oto kilka możliwości bezpłatnych studiów przez cały okres ich trwania:

  • Aviation Management. Jeśli wybierzesz tę ścieżkę kształcenia, zyskujesz nie tylko bezpłatną naukę, ale i naukę po angielsku – języku, w którym komunikuje się świat lotniczy. Stypendia przyznawane będą w ramach projektu "Do kariery na skrzydłach – studiuj Aviation Management". Przez cały okres studiów będziesz się uczyć za darmo!

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Ekonomia. Na tych kierunkach możesz studiować całkowicie bezpłatnie przez cały okres studiów. Aby skorzystać z tej oferty musisz wybrać studia stacjonarne i zdać test kwalifikacyjny do SBM. Proponujemy dwa terminy, w których możesz przystąpić do testu: 5 lipca i 5 sierpnia. Bliższe informacje są udzielane podczas składanie podań. Stypendia będą przyznane w ramach uczelnianego Systemu Bezpłatnych Miejsc.

  • Informatyka. Jeśli wybierzesz ten kierunek studiów, z całą pewnością możesz liczyć na bezpłatne studia. Między innymi w ramach projektu MNiSW na kierunki zamawiane „Informatyka – kompetencje dla rozwoju”, studenci studiów I stopnia otrzymają stypendia pokrywające równowartość czesnego. Ważne jest to, że limit miejsc na ten kierunek wynosi 80 osób! Złóż więc dokumenty jak najwcześniej i bądź spokojny o swoje studia.

Wspomniane możliwości wyróżniają Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pokazują, że w najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce według rankingu tygodnika WPROST i magazynu DLACZEGO, wcale nie trzeba płacić za wysokiej jakości wykształcenie.

To tylko niektóre możliwości pobierania stypendium. Dowiedz się, jakie jeszcze masz możliwości na pozostałych kierunkach studiów:

System Bezpłatnych Miejsc
Stypendia naukowe i sportowe
Stypendia socjalne (łączą się z innymi stypendiami)
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia dla osób niepełnosprawnych
Kredyty studenckie

Pozostałe stypendia