Terroryzm – jako jedno z największych współczesnych zagrożeń – każe myśleć o architekturze w kategoriach, których na co dzień z nią nie kojarzymy. Przynajmniej bezpośrednio.

Budynki strzeliste lub przysadziste, mieszkalne lub użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe lub usługowe, zabytkowe bądź nowoczesne, ładne, brzydkie albo nijakie, funkcjonalne lub nie – do niedawna architekturę postrzegaliśmy i ocenialiśmy odwołując się z reguły do takich jej wymiarów.
Gdy 11 września 2001 roku runęły dwie nowojorskie wieże WTC, do świadomości powszechnej dotarło, że w czasach terroryzmu obiekty architektoniczne (ich gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie, a także… symbolika) mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa ludności.
Co więcej – zamachy terrorystyczne i zagrożenie nimi potrafią modyfikować istniejące układy urbanistyczne i wpływać na realizowane koncepcje zabudowy. Innymi słowy – determinują infrastrukturalne otoczenie człowieka.
O tym, w jakim zakresie i jak głęboko terroryzm i zagrożenie nim określają przestrzeń publiczną, opowie we wtorek, 16 października, dr Artur Jasiński – krakowski architekt, urbanista, praktyk i konceptualista.
Na wykład 16 października zapraszają do auli RA3, na godz. 12.00,
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
i Koło Naukowe przy Centrum Studiów nad Terroryzmem.
lb