"Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli" – tak brzmi tytuł wykładu otwartego, który wygłosi Minister Sprawiedliwości, dr Jarosław Gowin. Wykład odbędzie się 23 marca 2012 roku o godzinie 12.15 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie w auli RA3.

Jarosław Gowin jest doktorem nauk politycznych, był także stypendystą Cambridge. Od 2007 roku jest posłem na Sejm RP VI i VII kadencji. Jest także przewodniczącym Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej oraz przewodniczącym nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP.

Od 2005 r. do 2007 r. był senatorem VI kadencji. Zasiadał w senackiej Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2002 do 2004 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

Dr Jarosław Gowin jest także współtwórcą i byłym rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, która razem z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie tworzy Konsorcjum Akademickie.

Wykład będzie transmitowany w internecie na stronie głównej portalu WSIiZ. Kliknięcie w banner aktywuje transmisję.

Źródło zdjęcia na stronie głównej: Ministerstwo Sprawiedliwości