W dniu 21 lutego 2013 r., o godzinie 10.00, w auli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (RA3) odbędzie się wykład otwarty prof. Leszka Balcerowicza pt. "Odkrywając wolność". Wykład związany jest z promocją książki pod tytułem „Odkrywając wolność – przeciw zniewoleniu umysłów”.

Książka ta jest zbiorem esejów, które odnoszą się do pojęcia wolności. Wyboru tekstów dokonał prof. Leszek Balcerowicz. Wśród prezentowanych esejów są i takie, które nigdy wcześniej nie zostały przetłumaczone na język polski. Książka, opatrzona obszernym wstępem profesora, zawiera między innymi teksty takich myślicieli, jak: D. Hume, A. Smith, F. von Hayek, L. von Mises, J.S Mill, M. Friedman.

Uczestnicy wykładu będą mieli możliwość zakupu książki oraz uzyskania dedykacji prof. Leszka Balcerowicza.

Leszek Balcerowicz jest wybitnym ekonomistą i profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA w St. John`s University w Nowym Jorku. Jako polityk pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie polskim. Uzyskał również tytuł doktora honoris causa w kilkunastu uczelniach krajowych i zagranicznych, a także wiele nagród i wyróżnień, m.in. odznaczenie Orderem Orła Białego w 2005 r. – za ogromny wkład w transformację ustrojową w Polsce. Leszek Balcerowicz jest także autorem ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej, wydanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem.

Organizatorami wydarzenia są: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.