"Działania Narodowego Banku Polskiego w okresie spowolnienia gospodarczego" to tytuł wykładu otwartego, który wygłosi prof. dr hab. Witold Kozińskiego, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Wykład odbędzie się w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Wszystkich chętnych zapraszamy do sali RA 101 o godzinie 14:00. Organizowany jest w ramach Dnia Otwartego kierunku EKONOMIA.

Prof. dr hab. Witold Koziński jest profesorem nauk ekonomicznyсh, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kieruje także Katedrą Bankowości i Finansów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich, a także recenzentem prac habilitacyjnych. To autor ok. 40 artykułów o charakterze naukowym, recenzji wydawniczych, książkowych i naukowych oraz ekspertyz (w tym sejmowych).

Serdecznie zapraszamy na wykład.