12 grudnia 2014 roku Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, organizuje kolejne z cyklu spotkań pt.: „Seminaria u Ekonomistów”. Seminarium odbędzie się o godzinie 12.00 w Sali RA17 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tematem najbliższego spotkania będą wyniki badań pt. „Wiedza finansowa studentów”, które zostaną zaprezentowane przez mgr Aleksandrę Wojnarowską – Dygdoń.

Na seminarium przedstawiony zostanie raport z wynikami badań przeprowadzonych w okresie od kwietnia do maja bieżącego roku. Badanie opierało się na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów różnych Uczelni w Polsce, a ich celem było zbadanie poziomu wiedzy finansowej studentów oraz identyfikacja świadomości finansowej respondentów.