21 listopada 2014 roku Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, organizuje kolejne z cyklu spotkań pt.: „Seminaria u Ekonomistów”. Seminarium odbędzie się o godzinie 12.00 w Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tematem, który na seminarium prezentowała będzie dr Agata Gemzik – Salwach nosi tytuł: „Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi Internautów. Badania jakościowe”.

Na seminarium przedstawione zostaną potrzeby i motywacje klientów parabanków, które skłaniają ich do korzystania z usług tego sektora. Dyskusji poddane zostanie miejsce tych podmiotów w sektorze finansowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia należy kierować w terminie do 19 listopada do Pani Karoliny Palimąki, pod adresem e-mail kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl