„Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego” – taki temat nowsi seminarium, które organizuje Instytut Badań i Analiz Finansowych WSIiZ. Seminarium poprowadzi prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg.

Seminarium poświęcone będzie problematyce wdrażania metod budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasadniczą tezą będzie wykazanie, że budżet zadaniowy jest niezbędny do sprawnego, efektywnego i realnie służącego mieszkańcom zarządzania środkami finansowymi niezależnie od przepisów wymagających formalnego stosowania tych metod. Szczegółowo opisane zostaną koncepcyjne podstawy budżetowania zadaniowego, a także kluczowe zagadnienia związane z praktycznymi wdrożeniami, w tym – zasady konstrukcji mierników, wykonania zadań i realizacji celów oraz wpływ budżetowania zadaniowego na organizację całego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Na spotkaniu zostanie dodatkowo zaprezentowany przewodnik pt. „Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego”, którego współautorem jest m. in. prowadzący seminarium – prof. nadz. dr Wojciech Misiąg. Przewodnik zawiera liczne przykłady mierników dla najważniejszych zadań JST i jednostek budżetowych, omówienie budżetów zadaniowych wdrożonych w konkretnych jednostkach i tabele prezentujące strukturę wydatków w JST. Pomaga zmienić podejście do budżetu zadaniowego, wyjaśniając, jakie korzyści płyną z jego wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia należy kierować do Pani Karoliny Palimąki pod adresem e-mail kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl.

Seminarium odbędzie się 20 marca, godz. 12:00, w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie w sali RA 53.