26 września 2014 roku Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje kolejne z cyklu spotkań pt.: „Seminaria u Ekonomistów”. Seminarium odbędzie się o godzinie 12.00 w Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Tematem najbliższego spotkania będą proponowane kierunki reformy samorządowej na Ukrainie, które sformułowano na podstawie przygotowanego przez zespół IBAF pod kierownictwem Wojciecha Misiąga (na zlecenie MSZ) raportu pt.: „Założenia Reformy Finansów samorządu Terytorialnego na Ukrainie”, do lektury którego serdecznie zachęcam: http://ibaf.edu.pl/raporty.html.

Zaproszeni goście poddadzą pod dyskusje kierunki reformy samorządowej Ukrainy, w dobie niestabilności gospodarczo-politycznej kraju.

Z uwagi na wagę poruszanych spraw, nadto na fakt, że jest to niepowtarzalna okazja do poznania aspektu zmian samorządowych na Ukrainie oraz do nawiązania współpracy z przedstawicielami tego środowiska, zachęcam Pana do udziału w tym wydarzeniu.

Zgłoszenia należy kierować w terminie do 22 września do Pani Małgorzaty Leśniowskiej-Gontarz, pod adresem e-mail mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl