Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ uruchamia właśnie nowy kierunek studiów – zarządzanie energię. Jest to efekt nawiązania współpracy z firmą EnMS Polska.

Studia przygotują tych, którzy je wybiorą do kompleksowego zarządzania wykorzystaniem energii i optymalizacji jej zużycia i kosztów w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego, spółdzielniach mieszkaniowych itp.

Absolwenci, równolegle z uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001” wydany przez British Standard Institution (BSI Group Polska Sp. z o.o.).

Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. Zajmuje się m.in. przeglądami energetycznymi, przeprowadza audyty techniczne, energetyczne i efektywności energetycznej, audyty energetyczne budynków, kompleksowy outsoursing zarządzania kosztami energii. Firma również wdraża i utrzymuje Systemy Zarządzania Energią według normy PN ISO 50001:2012. Realizuje studia wykonalności projektów dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, aplikacje internetowe energyMAP i energyDOC wspomagające wdrażanie systemów zarządzania i ich utrzymywanie. Prowadzi także szkolenia poprawiające świadomość pracowników w zakresie efektywności energetycznej, zarządzania energią, wymagań ustawodawstwa krajowego i Unii Europejskiej oraz wymagań i praktycznych aspektów wdrażania Systemów zarządzania energią zgodnych z normą PN ISO 50001:2012. Jednym z produktów firmy jest Innowacyjny System informatyczny energyBIS do monitorowania efektywności energetycznej, pozwalający na szybką identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, w których energia jest marnowana i podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych.

Dowiedz się więcej: podyplomowe.wsiz.pl