Biuro Karier zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce”, które odbędzie się 30 stycznia (środa), o godz. 14.00 w sali RA 101 (ul. Sucharskiego 2).

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla studentów zza naszej wschodniej granicy, tj. Z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. Na szkoleniu omawiane będą kwestie regulacji prawnych, związanych z uzyskaniem pracy w Polsce oraz formalności, jakie należy spełnić by starać się o zatrudnienie.

Szczegółowy program szkolenia:

1.Polskie prawo pracy:

– Podstawowe pojęcia,
– Prawa i obowiązki zatrudniających i zatrudnionych,
– Źródła prawa pracy.

2.Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
– Pojęcie "cudzoziemca",
– Warunki wykonywania pracy przez obcokrajowców w Polsce, zezwolenie na pracę, zwolnienie z posiadania zezwolenia,
– Tryb wydawania zezwoleń na pracę i okres zezwolenia, odmowa wydania zezwolenia,
– Obowiązki pracodawcy, powierzającego pracę cudzoziemcowi i obowiązki zatrudnionego cudzoziemca,
– Ubezpieczenie chorobowe obcokrajowców.

Szkolenie poprowadzi dr Marian Liwo – ekspert m.in. w dziedzinie prawa pracy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wcześniejsze zapisywanie się:

Tutaj możesz się zapisać