Co dwie głowy, to nie jedna? Owszem… chociaż akurat w świecie nauki bardzo często nawet pojedyncze głowy są w stanie dokonywać rewolucyjnych odkryć, obalać niemal odwieczne teorie i prawa nauki…

Na co dzień jednak, tym co napędza naukę do ciągłych poszukiwań, jest tak naprawdę współpraca między naukowcami. We współczesnym świecie nie ma już takich ograniczeń komunikacyjnych jak jeszcze kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat temu. Swobodna wymiana myśli naukowej jest więc dużo łatwiejsza i badacze skrupulatnie z tego korzystają.

Tak też jest w przypadku ośrodków akademickich. To m.in. właśnie dlatego organizowane są konferencje i seminaria naukowe. Podpisując umowy o współpracy, uczelnie stwarzają badaczom odpowiednie warunki do dyskusji i współpracy.

Znaczna część splendoru za późniejsze osiągnięcia spływa potem także na zatrudniające ich uczelnie.
Najważniejsze jednak jest to, że nawiązując podobną współpracę, ośrodki akademickie i badawcze mogą prognozować zjawiska, jakie pojawią się w przyszłości, przygotowywać na ich nadejście mieszkańców i zawczasu poszukiwać rozwiązania problemów, jakie wraz z nimi na pewno się pojawią.

O naszym zdrowiu na WSIiZ…

Temu m.in. służyła zakończona kilka dni temu w Rzeszowie – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego”. Współorganizowała ją Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. I… jako, że nazwa zobowiązuje – wzięli w niej udział naukowcy m.in. z Włoch, Szwajcarii, USA, a także z Ukrainy. I to właśnie doświadczenia tych ostatnich wzbudziły spore zainteresowanie polskich badaczy i specjalistów z różnych dziedzin.

Powód? Jednym z wiodących tematów konferencji była – „Integracja regionów przygranicznych w sferze zdrowia publicznego”. Akurat w przypadku Ukrainy i Polski (tu zaś głównie Podkarpacia) wzajemna wymiana naukowych doświadczeń jest jak najbardziej wskazana, jeśli nie konieczna.

I wiele wskazuje na to, że ostatnia rzeszowska konferencja przyniesie tu rzeczywiście wymierne korzyści. Dr Wacław Kruk, przewodniczący Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego i pracownik naukowy WSIiZ przyznaje, że podczas konferencji przeprowadzono wstępne rozmowy na temat prowadzenia wspólnych badań naukowych z naukowcami reprezentującymi np.:

  • Regionalny Instytut Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie;
  • Narodowy Uniwersytet Medyczny we Lwowie;
  • Medyczne Centrum Informacji i Analiz Obwodu Lwowskiego;

Jeśli dojdzie do współpracy, spora w tym będzie zasługa także pracowników naukowych WSIiZ, w tym prof. Leszka Wdowiaka, kierownika Katedry Zdrowia Publicznego tej uczelni.