Jak co roku, Samorząd Studencki WSIiZ organizuje Plebiscyt „Student Roku 2015”. Konkurs, który ma na celu nagrodzenie wyjątkowych studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Termin zgłoszeń kandydatów mija 31 maja 2015 roku o godzinie 15:00.

Studenci WSIiZ mogą być zgłaszani do nagród przez pracowników uczelni, przedstawicieli Władz i środowiska lokalnego, starostów i opiekunów grup wykładowych, a także innych studentów. Termin zgłoszeń upływa dnia 31 maja 2014 roku. Wybitni studenci WSIiZ zostaną nagrodzeni w pięciu kategoriach: WSIiZTAK-owiec, Artysta, Społecznik, Innowator i Lider. Laureat każdej kategorii otrzyma nagrodę rzeczową w wysokości 500 zł podczas uroczystej gali.

Zgłoszenia dokonywane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgody kandydata na udział w Plebiscycie. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Samorządu Studenckiego (pok. RA 52).Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Samorządzie Studenckim pok. RA52 oraz na stronie internetowej samorzad.wsiz.pl. Zachęcamy do udziału w Plebiscycie, gdyż jak widać jest o co walczyć. Partnerem Plebiscytu STUDENT ROKU jest Klub Absolwenta WSIiZ.

Kategorie Plebiscytu STUDENT ROKU 2015

Kategoria I: WSIiZTAK-owiec
WSIiZ na TAK!!!
Do tej kategorii nominowani są studenci wspierający WSIiZ w działaniach promocyjnych oraz pracujący organizacyjnie na rzecz uczelni, biorący udział w akcjach promocyjnych, zaangażowani w tworzenie projektów na rzecz uczelni itp.

Kategoria II: Artysta
Do tej kategorii nominowani są studenci, wykazujący się inwencją twórczą w jednej z dziedzin sztuki: taniec, muzyka, teatr, film, fotografia, sztuki plastyczne, moda itp.

Kategoria III: Społecznik
Do tej kategorii nominowani są studenci pomagający innym. Osoby biorące udział w różnego rodzaju wolontariatach, wspierające osoby potrzebujące pomocy.

Kategoria IV: Innowator
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy posiadają osiągnięcia w obszarze nauki, np. prowadzą własne badania naukowe, zajmują się organizacją konferencji i kongresów oraz biorą w nich udział, biorą udział w realizacji projektów badawczych a ich prace zawierają innowacyjne rozwiązania. Do tej grupy zaliczać się też będą osoby, które angażują się w nowe, oryginalne przedsięwzięcia lub udoskonalają już istniejące.

Kategoria V: Lider
Do tej kategorii nominowani są studenci, którzy powołują do życia nowe inicjatywy i skutecznie je realizują. Osoby, które potrafią zgromadzić innych wokół nowego przedsięwzięcia, zmotywować ich do działania prowadząc do sukcesu. Pasjonaci i "zapaleńcy" wyróżniający się kreatywnością, umiejący zarazić swoją pasją innych studentów.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z GALI PLEBISCYTU STUDENT ROKU 2014