Zjazd odbędzie się w Dniu Europy, 9 maja 2013 r., w Klubie Akademickim WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 w Rzeszowie. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie prezentacja funduszy europejskich dla młodzieży szkół z województwa podkarpackiego, z udziałem Głównego Punktu Informacji Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów przy Euroregionalnym Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wznawia inicjatywę spotkań w ramach Regionalnych Zjazdów Szkolnych Klubów Europejskich.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (150 osób) o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy będą mogli także wziąć udział w konkursie organizowanym w dniu Zjazdu. Zespół Europe Direct – Rzeszów zaprasza do udziału zarówno przedstawicieli SKE jak i tych z Państwa, którzy chcieliby zainicjować działalność SKE w placówce. Prosimy o zgłoszenia delegacji w składzie, nauczyciel/e i uczniowie.

Koszty związane z organizacją przedsięwzięcia w całości pokrywa organizator. Do Państwa kierujemy prośbę o zapewnienie środków na dojazdy wydelegowanych osób do miejsca spotkania.

Na stronie dostępny jest harmonogramkarta zgłoszenia. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2013 r., przy czym rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc. Każdorazowo otrzymacie Państwo informację zwrotną.

Kartę zgłoszenia należy przesłać: a) pocztą elektroniczną, skan formularza na adres: eudirect@europedirect-rzeszow.pl lub b) pocztą tradycyjną na adres: Punkt Europe Direct Rzeszów, partner merytoryczny Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów lub c) faksem: 17 86611 83
Ponadto w ramach formuły „Prezentacja dobrych praktyk projektów oraz współpracy międzyszkolnej – wystąpienia przedstawicieli klubów europejskich” istnieje możliwość podzielenia się Państwa doświadczeniami/sukcesami w prowadzeniu SKE na forum Zjazdu.

Osoby zainteresowane prezentacją doświadczeń proszone są o kontakt do pani Ewy Nowak-Koprowicz, email: enowak@wsiz.rzeszow.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod tel. (17) 866 13 05 lub pod adresem poczty email: eudirect@europedirect-rzeszow.pl