14 lutego w godzinach popołudniowych dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci dr. Andrzeja Szelca, Wiceprezydenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ds. Współpracy Międzynarodowej.

Dr Szelc związany był z naszą Uczelnią od 1996 roku pełniąc funkcje Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą oraz Dyrektora Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej. Od wielu lat angażował się czynnie w działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także promocję kultury i nauki polskiej za granicą.

Kondolencje oraz słowa otuchy  w tych trudnych chwilach, kierujemy do całej Rodziny zmarłego dr. Andrzeja Szelca.

Uroczystości pogrzebowe Wiceprezydenta Andrzeja Szelca odbędą się w kościele parafialnym w Trzcianie 19 lutego o godzinie 14.00.