Z wielkim żalem zawiadamiamy, że zmarł Pan Józef Barlik, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru Akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Społeczność akademicka WSIiZ łączy się w żalu i bólu z rodziną zmarłego. Uczelnia utraciła znakomitego, oddanego młodzieży pracownika, wychowawcę wielu uzdolnionych artystycznie młodych ludzi.

Józef Barlik od lutego 1999 roku był dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wielokrotnie nagradzanym na festiwalach ogólnopolskich i regionalnych. To wieloletni dyrygent chóru „Cantus" w Trzcianie . W latach 2000-2004 Prezes Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, od 2005r. pełnił funkcję wiceprezesa. Założyciel Szkoły Artystycznej I-wszego stopnia w Trzcianie i Sędziszowie Małopolskim. Za swoją pracę otrzymywał nagrody i wyróżnienia państwowe i resortowe przyznawane przez Ministra Kultury i Sztuki, Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz władze regionu rzeszowskiego. W czerwcu 2009 roku oznaczony został medalem „Benemerenti” – przyznawanym przez Władze Kościelne osobom wybitnie zasłużonym dla rozwoju kultury i Kościoła oraz propagowanie takich wartości jak: pokój, dobro i sprawiedliwość.