Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr. inż. Stanisława Harpuli, wieloletniego Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, człowieka wielkiego serca.

25 grudnia odszedł człowiek związany silnie z naszą uczelnią od początku jej istnienia, ekspert w dziedzinie zarządzania, a także aktywny działacz sportowy.

Łączymy się w żałobie z Rodziną i bliskimi Zmarłego.

Władze i Społeczność Akademicka WSIiZ