Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci prof. dr. hab. n. med. Leszka Wdowiaka, Kierownika Katedry Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – Wspaniałego Człowieka i Naszego Przyjaciela.

Profesor Wdowiak urodził się 30 września 1948 roku. Był jedną z tych postaci, które zdecydowały o tym, czym dzisiaj jest nasza Uczelnia. Wiadomość o jego śmierci społeczność akademicka WSIiZ przyjęła z głębokim żalem. Był cenionym i lubianym Profesorem, Kolegą, Człowiekiem. Nie tylko dorobek naukowy, ale przede wszystkim jego osobowość sprawiła, że powstałej pustki nikt nie zapełni.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak był konsultantem krajowym w dziedzinie Zdrowia Publicznego, dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ekspertem ds. kształcenia z zakresu Zdrowia Publicznego powołanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Profesor był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych oraz ekspertem i doradcą w instytucjach regionalnych i centralnych związanych ze służbą zdrowia. Był autorem wielu publikacji naukowych i promotorem ponad 30-tu przewodów doktorskich.

Profesor miał 61 lat.