– Jeśli porównujemy Polskę z krajami, które nie przeszły komunizmu, wyciągamy absurdalne wnioski i czujemy rozczarowanie. Ale jeśli chcemy mieć racjonalną ocenę tych 25-lat przemian ustrojowych, to trzeba porównać Polskę z krajami, które startowały razem z Polską po ustroju socjalistycznym. Wnioski z takiego porównania są niezwykle korzystne dla naszego kraju – powiedział podczas spotkania ze studentami i uczniami szkół średnich w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Leszek Balcerowicz.


Prof. Leszek Balcerowicz w Rzeszowie. Fot: Gabriela Piechnik.

Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2014 roku. Debata zorganizowana została z okazji 25 rocznicy przemian ustrojowych w Polsce przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przy WSIiZ.

– Jeśli mówimy o 25-ciu latach przemian ustrojowych w Polsce, to bez cienia przesady trzeba podkreślić, że nie było by ich bez prof. Leszka Balcerowicza – powiedział witając gościa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy.

Dobra kondycja gospodarcza kraju
Profesor Balcerowicz podczas swojego wystąpienia wiele miejsca poświęcił na wykazanie, że mimo wielu krytycznych głosów i wielu reform, które się nie udały, 25-cio letni okres po wyzwoleniu się spod jarzma komunizmu ocenić należy pozytywnie. – Dziś nie brakuje wielu niezadowolonych i rozczarowanych. Ale musimy posiąść umiejętność właściwej oceny obecnej sytuacji Polski. Miejsce, w którym dziś jesteśmy jest prawdziwym fenomenem. Aby to zrozumieć, trzeba uzmysłowić sobie kilka faktów – powiedział prof. Balcerowicz.

Prof. Leszek Balcerowicz posłużył się wskaźnikiem PKB. W roku 1950 zarówno Polska, jak i Hiszpania miały ten wskaźnik na takim samym poziomie. W roku 1989 PKB Polski wynosiło zaledwie 42% PKB Hiszpanii. – Przed rokiem 1989 Polska przez jakieś 300 lat rozwijała się dużo wolniej niż Zachód. W praktyce oznaczało to potężny regres. Jedynym lekarstwem na tę trudną sytuację mógł być i nadal jest rozwój gospodarki – to on daje miejsca pracy, to on podnosi standard życia, to w końcu on umożliwia realizację tak zwanych potrzeb wyższego rzędu. Nikt nie będzie chodził to teatru, czytał książek i rozwijał się intelektualnie jeśli będzie głodny i nie będzie miał gdzie mieszkać – tłumaczył prof. Balcerowicz.

Dobra i zła demokracja?
Leszek Balcerowicz przestrzegł jednak przed bezkrytyczną radością z faktu, iż obecnym ustrojem w Polsce jest demokracja. – Poziom demokracji zależy od tego, czy w danym kraju organizowane są wolne wybory. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników demokracji. Podobnie jak Grecja czy Włochy. Ale nie ma się z czego cieszyć. Grecy „wygłosowali sobie” klęskę gospodarczą, Włosi stagnację. A my? Jak na razie głosujemy na narzekanie – powiedział prof. Balcerowicz. – Tak być nie może, bo to prędzej czy później zaprowadzi nas w ślepy zaułek – dodał.

Trzeba się bić
Jako receptę na sukces gospodarczy gość WSIiZ podaje jedno rozwiązanie – wolność gospodarczą. – Największą siłą kapitalizmu są małe i średnie firmy. Nie wielkie korporacje. To małe i średnie przedsiębiorstwa muszą mieć zapewnione warunki do swobodnego działania. To one bowiem tworzą najwięcej miejsc pracy. A atrakcyjne miejsca pracy to rozwój kraju i zatrzymanie szkodliwych procesów, jak chociażby emigracja młodych i dobrze wykształconych ludzi – tłumaczył Leszek Balcerowicz.

Nawiązując do tytułu swojej najnowszej książki – „Trzeba się bić” – prof. Balcerowicz radzi, by walczyć o lepsze warunki dla wolności gospodarczej w Polsce. – Dobre zmiany nie spadają z nieba. Za złymi stoją potężne siły. Więc aby zrobić coś dobrego. Trzeba dobrego zorganizowania, planu i… trzeba się bić! – zakończył swoje wystąpienie.

Po spotkaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Balcerowicz udał się na Plac Balcerowicza w Rzeszowie, gdzie robi zakupy zawsze, gdy jest w Rzeszowie i rozmawia z handlującymi tam ludźmi. – To inicjatywa oddolna, którą bardziej sobie cenię niż wiele oficjalnych wyróżnień. Z tymi ludźmi łatwiej mi się dogadać niż z niektórymi ekonomistami – powiedział prof. Leszek Balcerowicz.

Profesor Leszek Balcerowicz jest Przewodniczącym Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Głównym organizatorem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Współorganizatorami wydarzenia są Klub Forum Obywatelskiego Rozwoju Rzeszów, Enterprise Europe Network WSIiZ Rzeszów, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Rozwoju Personelu, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział Podkarpacki oraz Forum Inicjatyw Europejskich RODM.

Zobacz zdjęcia ze spotkania z prof. Leszkiem Balcerowiczem

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
nowiny24.pl
gazeta.pl
hej.rzeszow.pl
rzeszow-news.pl
rzeszow360.pl