Instytut Badań nad Cywilizacjami oraz Instytut Śardza Ling zorganizowały wykład otwarty „Znaczenie buddyzmu w świecie współczesnym”. Spotkanie poprowadził Lhatri Khenpo Njima Dakpa Rinpocze – ceniony i szanowany na świecie nauczyciel buddyzmu z Tybetu.

Przed wykładem odbyło się otwarcie wystawy fotografii dotyczącej dzieci z sierocińca Bon Children’s Home
w Dolanji w Indiach. Natomiast po wykładzie, w drugiej części spotkania, przeprowadzona została medytacja dla wszystkich chętnych.

Lhatri Khenpo Njima Dakpa jest opatem i dzierżawcą linii klasztoru Lhatri w Kham, rejon Dege we wschodnim Tybecie. Klasztor Lhatri leży w prefekturze Jo mda w północno-wschodnim Tybecie i został założony w 1754 r.. W rejonie tym powstały klasztory dwóch tradycji: Bon i Sakya. Do dzisiaj istnieje tam sześć klasztorów Bon w tym: Stag gzhi założony w 1180 r., Zha zhi założony w 1409 r., czy rDis bon założony w 1600 r. Nyima Dakpa Rinpocze jest dyrektorem BCH (Bon CHildren’s Home) ośrodka dla dzieci tybetańskich (sierot, półsierot i z biednych rodzin). W Polsce Jego starania o rozwój i utrzymanie ośrodka wspiera Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu "Nyatri". (www.nyatri.org) Rinpocze planuje też budowę drugiego ośrodka w Nepalu.