21 listopada 2014 roku komitety okręgowe konkursu w całej Polsce ogłaszają na swoich stronach listy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których prace pisemne, filmy i fotokasty pozwoliły im zakwalifikować się do II etapu rywalizacji. Na Podkarpaciu pozytywnie oceniono prace 89 uczniów.

Spośród 198 zgłoszonych na Podkarpaciu prac pisemnych i filmów, Komitet Okręgowy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wyłonił te, które otrzymały co najmniej 14 z 22 możliwych do zdobycia punktów. – Wiele prac prezentowało dość wyrównany poziom, dlatego konieczne były dodatkowe konsultacje członków komisji oceniającej – komentuje dr Iwona Leonowicz-Bukała, sekretarz Podkarpackiego Komitetu Okręgowego. – Ostatecznie wybraliśmy te, których autorzy prezentowali nie tylko sprawny warsztat naukowy czy dziennikarski, ale także prezentowali ciekawy punkt widzenia i mieli oryginalne pomysły – dodaje dr Leonowicz-Bukała.

Zobacz listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu na kwm.wsiz.rzeszow.pl

Uczestnicy konkursu z 22 szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie mogli przygotować pracę w wybranej formie, choć dominowały eseje. Na Podkarpaciu do II etapu przeszli autorzy 87 prac pisemnych oraz 2 filmów. Uczniom zaproponowano do wyboru 5 tematów: Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych, Dziennikarz – idol, celebryta, autorytet?, Dziennikarz – zawód czy powołanie?, Media łączą czy dzielą pokolenia? oraz Życie społeczności lokalnej w mediach.

Spośród zgłoszonych prac, najlepiej zaprezentowali się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, gdzie uczy się aż 24 laureatów etapu szkolnego. Dobrze wypadło także I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

II etap konkursu odbędzie się w każdym okręgu 12 grudnia 2014 r. W całym kraju uczniowie przystąpią do testu z wiedzy o mediach, przygotowanego w oparciu o listę zaproponowanych lektur.