W czwartek 15 października Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadała Pani Zofii Nizioł-Łukaszewskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska otrzymała stopień naukowy za pracę pt. “Kształtowanie jakości produktów kosmetycznych poprzez zastosowanie wielofunkcyjnych surowców roślinnych”.

Dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska jest Kierownikiem Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych. Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem surowców roślinnych do produkcji preparatów kosmetycznych przy zachowaniu ich wysokiej jakości. Aktualnie jest kierownikiem projektu ,,Innowacyjne surowce przeznaczone do zastosowań w przemyśle medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym”. Jest twórcą autorskiego programu oraz koordynatorem specjalności ,,Kosmetyka naturalna z elementami fitoterapii”. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.