Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną w edycji 2019B. Aplikacja przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji i otwiera ścieżkę kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. W pierwszej kolejności zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

 

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji dyplomatyczno-konsularnej:

Wymagania względem kandydatów oraz informacje dotyczące edycji 2019B

Informacje o aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz przykładowe testy wiedzy

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu

Wykaz wymagań i dane kontaktowe na stronie KPRM

 

Termin składania dokumentów upływa 11 kwietnia 2019 r.