Wyższa płaca i lepsze możliwości rozwoju zawodowego – to spotka osoby, które ukończą studia magisterskie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie do 23 września prowadzi rekrutację na 6 kierunków studiów II stopnia.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, absolwenci studiów z tytułem magistra mają pełne uprawnienia zawodowe i w konsekwencji większe szanse na awans i lepsze zarobki.

Jednolity europejski system boloński, który rozdzielił naukę na poziomie wyższym na 3-letnie studia licencjackie lub inżynierskie i 2-letnie magisterskie miał ułatwić studentom szybsze podjęcie pracy. Jak podaje Wyborcza, osoby które po studiach licencjackich zaczynają pracować, często przerywają naukę. Nie oznacza to definitywnej rezygnacji ze studiów. Mogą wrócić na uczelnię, a nawet zmienić kierunek. Większość osób decyduje się na kontynuację nauki. Pierwsze doświadczenia zawodowe uświadamiają im, że bez magisterki mają mniejsze szanse na rynku pracy. Tytuł magistra zapewnia ciekawszą pracę na wyższych stanowiskach, np. kierowanie dużymi inwestycjami, za którymi idą duże pieniądze. Dlatego większość absolwentów z tytułem licencjata, nawet jeśli już pracuje, godzi pracę z nauką.

– W II turze rekrutacji prowadzimy nabór na sześć kierunków studiów II stopnia: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia i Turystyka i rekreacja w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz Administracja, Informatyka i Zdrowie publiczne w trybie niestacjonarnym. Na każdym z nich oferujemy atrakcyjne specjalności, dzięki którym absolwenci będą lepiej wykwalifikowani i uzyskają zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny. To z pewnością ułatwi im znalezienie dobrze płatnej pracy – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Specjalności dużym ułatwieniem w poszukiwaniu pracy

Studenci na kierunku Administracja będą mieli możliwość wyboru jednej specjalności spośród czterech dostępnych: Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Administracja rządowa i samorządowa, Administracja transgraniczna oraz E-Administracja. Dzięki tym studiom można zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach administracji rządowej i pozarządowej.

Na Dziennikarstwie i komunikacji społecznej WSIiZ oferuje trzy specjalności: Grafikę komputerową w mediach, Marketing interaktywny oraz Reklamę i public relations. Po tym kierunku absolwenci będą mogli szukać pracy np. w redakcjach gazet, biurach prasowych, stacjach telewizyjnych i radiowych lub biurach reklamy.

Na kierunku Ekonomia można wybrać specjalności: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami oraz Zarządzanie firmą, Rachunkowość oraz Logistyka. Znajomość procesów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnym świecie zapewnia umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. Wykształcenie w tej sferze jest nieodzowne nie tylko po to, by radzić sobie na polu zagadnień ekonomicznych, ale też ułatwia komunikowanie między ludźmi.

Na Informatyce do wyboru są trzy specjalności: Bezpieczeństwo i eksploracja danych elektronicznych, Inżynieria komputerowa i multimedialna oraz Technologie wytwarzania oprogramowania. Absolwenci Informatyki znajdą zatrudnienie jako informatycy lub programiści w dowolnej firmie. Mogą też z powodzeniem pracować jako graficy komputerowi w agencjach reklamowych lub mediach oraz w instytucjach zajmujących się sztuczną inteligencją.

Także trzy specjalności dostępne są na Turystyce i rekreacji: Turystyka międzynarodowa (studia stacjonarne), Rekreacja i turystyka zdrowotna (studia niestacjonarne) oraz Zarządzanie turystyką (studia niestacjonarne). Studia z zakresu turystyki i rekreacji kształcą specjalistów posiadających umiejętności kierowania, samodzielnego planowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie turystyki, wykorzystywania nowoczesnych środków przekazu oraz biegłego posługiwania się językami obcymi.

Również trzy specjalności czekają na studentów kierunku Zdrowie publiczne: Edukacja i promocja zdrowia, Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz Technologia produktów kosmetycznych. Zdobyte umiejętności pozwolą absolwentom na ubieganie się o zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, a także w innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Będą również przygotowani do pracy w jednostkach organizacyjnych szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia, organizacji i realizacji programów promujących zdrowy styl życia, a także zapobiegania chorobom.

– Specjalności realizowane są od 2 semestru studiów. Wyjątkiem jest kierunek Informatyka. Tam studenci z tytułem inżyniera rozpoczynają naukę specjalności już od 1 semestru, a licencjaci od 2 – dodaje Pasieczna.

Uczelnia praktycznie przygotowująca do pracy

Atutem studiów w WSIiZ jest kształcenie praktyczne podczas bardzo dobrze płatnych praktyk i staży (nawet 9 tys. zł netto za 3 miesiące). Dzięki temu już w toku studiów można zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe tak bardzo pożądane obecnie przez pracodawców. Dodatkowo na większości kierunków zajęcia prowadzą uznani w kraju i za granicą praktycy. Np. na Dziennikarstwie warsztaty prowadzą znani redaktorzy. Na Ekonomii i Stosunkach międzynarodowych wykładają światowej sławy autorytety, m.in. prof. Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Ryszard Bugaj, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Witold Koziński, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz prof. Bartłomiej Kamiński, doradca Banku Światowego.

Do dyspozycji studentów jest 66 specjalistycznych pracowni przeznaczonych do kształcenia praktycznego, m.in. Laboratorium Kryminalistyki, Laboratorium Finansowe, Laboratorium Kosmetologiczne oraz 16 laboratoriów zaawansowanych technologii tele-informatycznych.

Druga tura rekrutacji potrwa do 23 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia-ii-stopnia

Paweł Serewko