8 września 2014 roku ruszyły zapisy na zajęcia V edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Rzeszowie. Do tej pory w zajęciach organizowanych przy zaangażowaniu dydaktyków i praktyków Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz kadry zewnętrznej uczestniczyło ponad 400 uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej. Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

Poprzednie edycje Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego cieszyły się dużą popularnością. Ich uczestnicy byli z zajęć bardzo zadowoleni.

– Chciałabym, żeby te zajęcia były przez wszystkie lata, w których będę chodziła do szkoły, i żeby były organizowane prawie co tydzień. Podoba mi się bardzo , dlatego że po wykładach mamy zajęcia grupowe, to jest bardzo fajne i rozwija kreatywność – mówi Kornelia Kulczyńska, uczestniczka EUD.

Entuzjazm rodziców jest równie duży. – Moje dziecko ma 11 lat i jest zafascynowane tematami, które są poruszane w czasie spotkań. W tym wieku każdy rodzic dziesięcino lub jedenastolatka zaczyna przeżywać oblężenie pytań typu: „a jak to się robi, a czemu to się robi, a z czego to pochodzi?”. My tutaj mamy fachową wiedzę podaną w sposób profesjonalny. Tematy są bardzo dobrze dobrane, i – muszę to przyznać – wygląda to, jak różne szkolenia komercyjne, na które często wysyłani są pracownicy z firm – mówi Jadwiga Mastej, mama jednego z uczestników.

– Znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych. Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od 6 lat! – informuje Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizującej projekt.

Zajęcia w ramach EUD są prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także na sześciu innych polskich uczelniach.

Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań obejmujących dwie godziny lekcyjne. Zajęcia będą się odbywać w czwartki (dokładny harmonogram zajęć dostępny jest tutaj).

Oto tematy zajęć:
Młody ekonomista
Marketing – relacje z klientami
Pokonać konkurentów – rynkowe strategie przedsiębiorstw
Zarządzanie czasem
Walutowa Wieża Babel
Praktyk – moja droga w biznesie

Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment. Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, oraz część praktyczną – warsztaty, podczas których każdy z uczestników ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W tej edycji będzie można dowiedzieć się między innymi, czym jest marketing, do czego potrzebni są ekonomiści, a także czy dla Polski korzystne będzie przystąpienie do strefy euro. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszym studentom z danego ośrodka. W minionych edycjach EUD młodzi studenci wygrywali wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, m.in. tablety.

EUD ma także ofertę skierowaną do rodziców. Jest to cykl zajęć poświęconych różnorakim zagadnieniom związanym z wychowaniem dzieci i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji społecznych.

EUD działa od 2008 roku. Dotychczas z możliwości udziału w programie skorzystało ponad 6800 uczennic i uczniów z całej Polski. W najnowszej edycji rozdanych zostanie ponad 800 indeksów. Nabór na zajęcia będzie prowadzony w dniach 8–17 września br. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć w WSIiZ, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Formularz rejestracji