Najlepiej – jak mówią niektórzy – samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo… Chyba jednak warto, żeby robili to za nas prawdziwi specjaliści… A takich chce szkolić Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uczelnia uruchomiła właśnie na kierunku „Administracja” nową specjalność: „administracja bezpieczeństwa publicznego”, studia I stopnia – informuje Maciej Ulita, rzecznik WSIiZ – Specjalność ta jest odrębną ścieżką kształcenia.
Z analiz lokalnego rynku pracy – prowadzonych przez WSIiZ – wynika, że w naszym regionie cały czas rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa publicznego.
Tymczasem, jak zauważa rzecznik, do tej pory kierunki związane z tym zagadnieniem funkcjonowały z dala od Podkarpacia: w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie, co skutecznie zniechęcało do podjęcia takich studiów, chętnych z naszego regionu.
Studenci nowej specjalności, już od I roku będą się zapoznawać z przepisami regulującymi działalność służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego – tłumaczy Maciej Ulita – Studenci posiądą nawet wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie oraz ochrony osób i mienia. Dowiedzą się, jak funkcjonuje np. sztab zarządzania kryzysowego.

Studia na nowej specjalności, to dla osób, którym marzy się praca w „mundurówce”, znakomity punkt wyjścia do kariery w różnych służbach. Jest to także oferta dla tych wszystkich, którzy już w nich pracują, a czują, że „czegoś im jednak brakuje” w ich codziennej pracy.

Szczegółami dotyczącymi nowej oferty dysponuje Dział Rekrutacji WSIiZ. Można się z nim skontaktować osobiście lub telefonicznie, albo wchodząc na Portal: www.wsiz.rzeszow.pl