Studentki i studenci ostatnich roczników (licencjackich i magisterskich) zainteresowani służbą wojskową mogą zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień w pobliżu swoich miejsc zamieszkania. Materiałami informacyjnymi na temat możliwych form realizacji wojskowych pasji dysponuje też Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ.

Zostań żołnierzem

Jak informuje WKU w Rzeszowie – oferta Wojska Polskiego dotyczy czterech form służby wojskowej (w tym kształcenia w wojskowych uczelniach). W przypadku spełnienia ustawowych wymogów (m.in. posiadania obywatelstwa polskiego, niekaralności, sprawności fizycznej i psychicznej) można zatem starać się o powołanie do służby przygotowawczej bądź w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), do korpusu szeregowych zawodowych, a także ubiegać się o przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych (w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Uwaga – terminy tegorocznych zgłoszeń do niektórych form służby wojskowej upływają 31 marca, zatem zainteresowani nie powinni zwlekać i zgłosić się po materiały informacyjne do najbliższej WKU (w Rzeszowie, Mielcu, Jarosławiu, Nisku, Jaśle i Sanoku) lub do Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ, pok. RA222.