14 maja 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się Konkurs Wiedzy Prawniczej. Wygrał go Pan Jakub Sieradzki. Rozmawia z nim Marta Berdel-Dudzińska.

MBD: Jest Pan studentem kierunku Ekonomia, skąd więc wziął się pomysł wzięcia udziału w konkursie wiedzy prawnej?

Tematyka prawna jest bliska moim zainteresowaniom naukowym, więc kiedy dowiedziałem się o konkursie nie zastanawiałem się długo. Jestem studentem 3 roku ekonomii na WSIiZ ale również 5 roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UR, stąd udział w konkursie o takiej tematyce wydawał się dla mnie naturalny.

MBD: Dlaczego interesuje się Pan prawem?

Prawem interesuję się od zawsze, ponieważ prawo to nic innego jak reguły gry, a tylko ten, co zna te reguły może wygrać. Prywatnie interesuje się prawem gospodarczym i handlowym, a w szczególności prawem rynku kapitałowego oraz prawem papierów wartościowych. Prawo karne jest takim prawniczym hobby.

MBD: Czy znajomość prawa pomaga Panu w rozumieniu zagadnień ekonomicznych?

Tak. Wybór takich, a nie innych kierunków studiów był spowodowany właśnie zależnościami prawa od ekonomii, jak i ekonomii od prawa.

MBD: W jaki sposób przygotowywał się Pan do Konkursu? Jakie zagadnienia sprawiały Panu najwięcej problemów, jakie najmniej podczas przygotowań?

Do konkursu przygotowywałem się studiując akty prawne. Zagadnienia, które stwarzały mi najwięcej problemu? Każdy, kto miał kontakt naukowy z prawem wie, że takich trudności jest masa. Podczas przygotowań musiałem odświeżyć wiedzę szczególnie z prawa karnego, a tam tematem dla mnie dość skomplikowanym są kwestie dotyczące ciągu przestępstw oraz czynów ciągłych.

MBD: Dlaczego wybrał Pan prawo karne do II etapu Konkursu?

Prawo karne wybrałem tak jak już wspomniałem, ponieważ jest to moje prawnicze hobby, a poza tym mam miłe wspomnienia związane z tą gałęzią prawa za sprawą Profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Chciałem bardzo podziękować jury za wyróżnienie moich prac, a także tym wszystkim, którzy pobudzali moją ciekawość prawniczą i pomagali mi w zdobywaniu wiedzy, którą dziś dysponuję.

MBD: Dziękuję za rozmowę.