IV Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Studia to nie tylko nauka w salach wykładowych i laboratoriach czy czytanie książek. To także własna działalność naukowa czy kulturalna. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat jest uczelnią zapewniającą bogatą ofertę pozadydaktyczną. Poznać ją można było podczas IV Dnia Otwartego Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Zdjęcia: Marcin Luraniec, Paweł Król

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020