“Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?” – Seminarium naukowe

O potrzebie zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego nikogo przekonywać nie trzeba. Pytanie nie brzmi więc „czy?” tylko „jak?” reformować. Odpowiedzi szukali uczestnicy seminarium naukowego „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”, zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odbyło się ono 6 kwietnia 2009 roku w Zamku w Łańcucie. Gościem honorowym seminarium była Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka. Konieczność ewolucyjnych zmian podkreślali także uczestnicy spotkania. Swoje uwagi do ministerialnego projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym zgłaszali wybitni przedstawiciele świata akademickiego – m.in. Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek; prof. Jerzy Chłopecki; Rektor UJ, prof. Karol Musioł; Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki; wybitni historycy – prof. Henryk Samsonowicz oraz prof. Janusz Tazbir, a także dr Jerzy K. Thieme. Spotkanie poprowadził prof. Stanisław Waltoś. Głos zabrali także dr Andrzej Rozmus oraz mgr inż. Lucjan Hajder.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020