Konferencja Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego

Wskazanie uwarunkowań branżowych, ekonomicznych, społecznych, regionalnych i ponadregionalnych oraz nakreślenie kierunków rozwoju Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego – to główne cele konferencji, która odbyła się 20 września 2012 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020