Seminarium Instytutu Badań i Analiz Finansowych – „Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi internautów”

„Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi internautów” – to tytuł seminarium zorganizowanego przez Instytut Badań i Analiz Finansowych, które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Efekty badań jakościowych na temat parabanków zaprezentowała dr Agata Gemzik–Salwach, związana z Katedrą Finansów WSiIZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020