“Współczesne trendy rozwoju uzdrowisk – klastering” – konferencja Instytutu Gospodarki

26 marca 2010 roku w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej, zakończyła się dwudniowa konferencja „Współczesne trendy rozwoju uzdrowisk – klastering”, inaugurująca ponadregionalny projekt Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, realizowany przez naszą Uczelnię na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020