Mgr Artur Chmaj

Dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości.

Wykładowca w Katedrze Ekonomii i Finansów.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2016 roku.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (1993), od 1993 r. nauczyciel akademicki. 

Praktyk biznesu – trener, konsultant ekonomiczny, członek organów spółek prawa handlowego. Ekspert w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej i zarządczej, controllingu oraz zarządzania finansami. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorczości akademickiej. Współautor i realizator projektów finansowanych ze środków UE. Członek Senatu WSIiZ.

 

 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Skrypt dla studentów. Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2002,
 • Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw na Podkarpaciu (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu (pod red. K. Kaszuby i R. Madzinovej), Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2012,
 • Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej wybranych sekcji przedsiębiorstw w woj. podkarpackim w latach 2004-2008. [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską (pod red. K. Kaszuby). Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Przedsiębiorstwa Rzeszowa w okresie integracji z Unią Europejską, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską (pod red. K. Kaszuby). Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010,
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako przykład regionalnego kreatora przedsiębiorczości. [w:] Podkarpackie przedsiębiorstwa w okresie integracji Polski z Unią Europejską (pod red. K. Kaszuby). Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Badania adaptacyjności podkarpackich przedsiębiorstw w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych – raport z badań, (współautorzy: Piotr Szymończyk i Krzysztof Kaszuba), Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2010,
 • Firmy Rzeszowa na początku XXI wieku, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki (pod red. R. Borowieckiego i A. Jakiego). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007,
 • Entrepreneurship, labour market and employment structure in post-industrial areas on the example of Tarnobrzeg Region in Podkarpacie, (współautor Elżbieta Nosal-Szczygieł), [w:] Basse-Normandie, Lazio, Podkarpacie – Regions of European Union. Comparative Analysis (pod red. K. Kaszuby). Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2007,
 • Firmy Rzeszowa na przełomie XX i XXI wieku, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Rzeszów dawny i współczesny (pod red. A. Szromnika i K. Kaszuby). Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów 2005,
 • Spółka pracownicza jako forma prywatyzacji, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Nowa konstytucja czy nowe Państwo? (pod red. A. Madery i T. Ślęzaka). Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2005
 • Sytuacja finansowa liderów eksportowych Podkarpacia, (współautor Krzysztof Kaszuba), [w:] Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa eksportowych liderów, [w:] Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej (pod red. K. Kaszuby), Małopolski Instytut Gospodarczy, Rzeszów 2000,
 • Instrumenty wspierania przedsiębiorczości w Polsce Południowo-Wschodniej (współautor Piotr Szymończyk), [w:] Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej (pod red. K. Jaremczuka), Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1999,
 • Wydatki cudzoziemców w Polsce w 1994 r. (współautor Piotr Szymończyk), [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XXII¸ UMCS, Lublin-Rzeszów 1997,
 • Analiza wybranych zjawisk w ruchu transgranicznym w 1995 r. [w:] Problemy regionalnej współpracy transgranicznej (pod red. J. Kitowskiego), UMCS, Lublin-Rzeszów 1996,
 • Weryfikacja wybranych modeli zależności między bezrobociem a poziomem cen i płac w warunkach polskich (współautor Krzysztof Mazur), [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XX, UMCS, Lublin-Rzeszów 1996,
 • Migracje transgraniczne w Południowo-Wschodniej Polsce, (współautor Piotr Szymończyk). [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Nr 139, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995,
 • O bezrobociu wśród młodzieży na przykładzie woj. rzeszowskiego. [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVIII, UMCS, Lublin-Rzeszów 1995
 • O wybranych aspektach ruchu transgranicznego w roku 1994, (współautor Piotr Szymończyk). [w:] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (pod red. T. Lijewskiego i J. Kitowskiego), UMCS, Warszawa- Rzeszów 1996,
 • Skutki przejścia do gospodarki rynkowej dla rynku pracy rejonu Mielca. [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, (pod red. J. Kitowskiego i Z. Zioło), UMCS, Warszawa-Kraków-Rzeszów 1994,
 • Ekonomiczne skutki czasu nie przepracowanego w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie w latach 1990-1992, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVI, UMCS, Lublin-Rzeszów 1994,
 • Recenzja:Bowlin, J. Martin, D.Scott: Guide to Financial Analysis, Wyd. McGraw-Hill, USA, 1980, ss. 335, [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVI, UMCS, Lublin-Rzeszów 1994
 • Recenzja:Sasin: Poradnik analityka. Analiza ekonomiczno – finansowa w praktyce z elementami diagnozy ekonomicznej i rachunku kalkulacyjnego. Agencja wydawnicza INTERFART, Łódź 1994, ss. 168. [w:] Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. T.XVIII, T.XVIII, UMCS, Lublin-Rzeszów 1995
 • Przekład na język angielski: Rozwój ekonomiczny, sytuacja na rynku pracy, migracje wewnętrzne i zagraniczne w województwie przemyskim oraz Migracje wewnętrzne w województwie przemyskim w latach 1975 – 1995 (autor J. Kitowski) na zlecenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (1996 r.).

Prowadzone przedmioty:

Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza i controlling, Tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów, Zarządzanie finansami, Finanse przedsiębiorstw, Międzynarodowe standardy rachunkowości, Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym, Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Dokumenty finansowe i ich interpretacja, Rachunek efektywności inwestycji, Analiza finansowa i ekonomiczna projektu, Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji, Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego.

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Komentator wydarzeń gospodarczych w Polsce i na Świecie Polskiego Radia Rzeszów i TVP Rzeszów.

Komentator prasowy aktualności ekonomicznych – m. in. GC Nowiny, SuperNowości, VIP Biznes&Styl.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Artur Chmaj
Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości
Katedra Ekonomii i Finansów 
e-mail: achmaj@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Pok. RA 216
tel. 17/ 866 11 20

 


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, konsultacje drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez platformę BlackBoard

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020