Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

Prorektor WSIiZ ds. Nauki w kadencji 05.09.2016 – 04.09.2021.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 1999 roku, początkowo na stanowisku asystenta,  a następnie adiunkta oraz profesora.

Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN, Instytut Nauk Prawnych, rok 2014), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, rok 2004), magister prawa (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, rok 1999).

Jej aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół różnych aspektów działania administracji publicznej, specjalizuje się m. in. w zagadnieniu tzw. społecznej odpowiedzialności administracji oraz bezczynności administracji (administrative silence).

Autorka licznych publikacji z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej (w tym współautorka komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji, ustawy – Prawo pocztowe, ustawy o transporcie drogowym, a także komentarza do „Traktatu o funkcjonowaniu UE”).

Stała współpracowniczka Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini kolegiów redakcyjnych czasopism: “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” i “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny”. Stała korespondentka krajowa czasopisma “European Competition Law Review”.

Pasjami czytuje biografie wybitnych postaci z różnych okresów historycznych, lubi bycie „w drodze”: dalsze i całkiem bliskie podróże są dla niej świetną okazją do poszerzenia wiedzy oraz poznawania innych i siebie samej.

Prowadzone przedmioty: Ochrona konkurencji i konsumentów (zajęcia w j. polskim i angielskim), Ochrona konkurencji na rynku mediów (wykład dla seminarium doktoranckiego), Prawo (zajęcia w j. angielskim), Prawo gospodarcze (zajęcia w j. angielskim), Prawo lotnicze (zajęcia w j. angielskim), Prawo międzynarodowe (zajęcia w j. angielskim), Społeczna odpowiedzialność biznesu i instytucji publicznych, Seminarium dyplomowe na kierunku Ekonomia.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
Katedra Nauk o Polityce i Administracji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów<
ajurkowska@wsiz.rzeszow.pl


TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020:

17.11; 1.12; 15.12; 19.01; 2.02 – godz. 14.30-15.15 (p. RA222)
19.11; 3.12; 17.12; 4.02 godz. 18.45-19.30 (p. RA222)
20.01: 8.00-8.45 (Rektorat)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020