Dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSIiZ

Politolożka. Doktoryzowała się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005). Habilitację uzyskała decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2017).

Zainteresowania naukowe: język polityki, mitologia polityczna, teologia polityczna, wielokulturowość, polityka migracyjna i integracyjna państwa, komunikacja międzykulturowa, tożsamość we współczesnym świecie.
Za książkę Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji, nominowana do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Od marca 2018 roku Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

 

 

 

 

 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/home

MONOGRAFIE:

A. Siewierska-Chmaj, Mity w polityce. Funkcje i mechanizmy aktualizacji,ASPRA, Warszawa 2016.

R. Matyja, A. Siewierska-Chmaj, K. Pędziwiatr, Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu,  WUW, Warszawa 2015.

A. Siewierska-Chmaj, Religia a polityka. Chrześcijaństwo, WUW, Warszawa 2013.

A. Siewierska-Chmaj, P. Kłodkowski, Nepal. Od królestwa do republiki. Rzeszów 2008.

A. Siewierska-Chmaj, Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004, Rzeszów 2006.

REDAKCJE i ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

A. Siewierska-Chmaj, Nowe media, postprawda i populizm, czyli dlaczego millenialsi odwracają się od demokracji w: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.), Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, Aspra, Warszawa 2017.

A. Siewierska-Chmaj (red.), W pułapce wielokulturowości, WUW, Warszawa 2016.

A. Siewierska-Chmaj, Europa wartości z perspektywy polityki wielokulturowejw: W pułapce wielokulturowości, A. Siewierska-Chmaj (red.), WUW, Warszawa 2016.

A. Siewierska-Chmaj, Tożsamość wykreowana. O budowaniu tożsamości we współczesnym świecie [w:] Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności, red. Rozmus A., WUW, Warszawa 2015.

A. Siewierska-Chmaj, Wielokulturowa uczelnia [w:] Wykładowca doskonały, A. Rozmus (red.), Wolters Kluwer, Poznań 2013. (wydanie II)

A. Siewierska-Chmaj, Media mosaic. Modern media in the world (edited by Anna Siewierska-Chmaj), Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012.

A. Siewierska-Chmaj, Polityczny mit Okrągłego Stołu [w:] Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, Ł. Szurmiński (red.), ASPRA, Warszawa 2010.

A. Siewierska-Chmaj, Wielokulturowa uczelnia [w:] Wykładowca doskonały, A. Rozmus (red.), Wolters Kluwer, Poznań 2010.

A. Siewierska-Chmaj, Mit polityczny jako fundament ideologii. Próba analizy. [w:] Przekazy polityki, A. Siewierska-Chmaj i in., Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2009.

A. Siewierska-Chmaj, Od języka pokoju do języka wojny. O radykalizacji języka polskiej polityki, [w:] Poza barierą czasu i przestrzeni. Księga jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. A. Rozmus, Rzeszów 2007.

A. Siewierska-Chmaj, Co z tym dziennikarstwem? [w:] Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, red. A. Siewierska-Chmaj, Rzeszów 2005.

A. Siewierska-Chmaj, O języku polityki [w:] Nowa Wieża Babel, red. A. Siewierska-Chmaj, J. Chłopecki, Rzeszów 2003.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:

A. Siewierska-Chmaj, P. Kłodkowski, O koncepcji ideologicznej kontrnarracji wobec przesłania fundamentalizmu islamskiego. Analiza wybranych przykładów radykalizacji i deradykalizacji w Europie, Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie w: “Sprawy Międzynarodowe” 1/2019.

A. Siewierska-Chmaj, Populizm, post-prawda i fake newsy w czasach globalności w: “Kultura-Historia-Globalizacja” nr 23, Wrocław 2018.

A. Siewierska-Chmaj, Brexit z Polonią w tle. Antypolskie nastroje w Wielkiej Brytanii w świetle psychologicznych teorii relacji międzygrupowych w: O. Annusewicz (red.), Zarządzanie wizerunkiem w polityce, “Studia Politologiczne” nr 45, Warszawa 2017.

A. Siewierska-Chmaj, Pokusa nadużycia w kontekście polityki migracyjnej i wielokulturowej wybranych państw Unii Europejskiej, „Studia Polityczne” 2/2016.

А. Сіверська-Хмай, І. Білоусова , Національна самоідентифікація громадян України в контексті політичної міфології Євромайдану, “Держава і Право”, Видавництво «Юридична думка» № 68, 2015.    

A. Siewierska-Chmaj, Mit polityczny jako narzędzie dyplomacji publicznej i element stosunków międzynarodowych, “Kultura i Polityka” 17/2015

A. Siewierska-Chmaj, I. Bilousova, Mitologia polityczna współczesnej Ukrainy, w: A. Zięba, M. Brzeziński (red.), Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnym państwie, “Studia Politologiczne” 2015,  vol. 38.

A. Siewierska-Chmaj, Mityczno-symboliczny paradygmat etniczności Johna A. Armstronga, “Sprawy Narodowościowe”, 46/2015.

A. Siewierska-Chmaj, Globalizacja fundamentalizmu, “Kultura – historia – globalizacja”, nr 13/20013, Wrocław 2013. (Przeczytaj artykuł)    

A. Siewierska-Chmaj, Eschatologia, mesjanizm i polityka, “Sprawy narodowościowe” 37/2010, Poznań – Warszawa 2010.

A. Siewierska-Chmaj, World’s Most Dynamic Media Market. The Media in India, [w:] “Global Media Journal”, Spring and Fall 2010.

A. Siewierska-Chmaj, Ojczyzna, naród, społeczeństwo – funkcjonowanie terminów w expose premierów Polski w latach 1919 – 2001 [w:] “Studia Medioznawcze”, nr 4 (14), Warszawa 2003.

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE:

Dyplomacja publiczna [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016.

Mit polityczny [w:] Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. W. Saletra, R. Niedźwiedzki, A. Zagórska, K. Dziubińska-Wójcik, Kielce 2016.


INNE:

A. Siewierska-Chmaj, Poland in practice. Your guidebook in Poland, tłum. A.M. Gernand, Rzeszów 2007.    

A. Siewierska-Chmaj, Wykorzystanie archetypów w marketingu politycznym. Zarys problematyki, [w:] Public relations, red. J. Świda, D. Tworzydło, Rzeszów 2003.

Państwa Zjednoczonej Europy, Rzeszów 2002 (współautorka)

WYBRANE PUBLIKACJE PRASOWE:
 
A. Siewierska-Chmaj, P. Kłodkowski, Nowe centrum świata?, “Znak” 646/2009.
A. Siewierska-Chmaj,  Amritsar-święte miasto sikhów, “Znak” 610/2006,
(Przeczytaj artykuł).
A. Siewierska-Chmaj, Dharamsala i buddyjska budka z samosami, “Znak” 607/2005.
A. Siewierska-Chmaj, P. Kłodkowski, Pragmatyczni krzyżowcy hinduizmu,“Tygodnik Powszechny” 43/2005.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

WSIiZ,
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,

pokój 107,
tel. 17 86 61 169, e-mail: asiewierska@wsiz.rzeszow.pl


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020