mgr Aleksandra Zań

Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalność: Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetyków. Temat pracy magisterskiej: Porównanie adsorpcji wybranych kwasów dikarboksylowych na granicy faz hydroksyapatyt/roztwór elektrolitu. Absolwentka  Bloku Dydaktycznego. Pracowała w laboratorium fizykochemicznym w firmie farmaceutycznej Olimp Laboratories Sp z o. o. Następnie jako Analityk ds. Kontroli Jakości w laboratorium analitycznym w firmie biotechnologicznej Bioton S.A., gdzie badała produkty insulinowe, stosując metody analizy instrumentalnej głównie chromatografię gazową i cieczową. Obecnie uczestnik Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Badania Kliniczne produktów leczniczych.

Pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na stanowisku asystent w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych na Wydziale Medycznym.

 

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020