Dr inż. Barbara Fryc

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego. 

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od … roku.

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rok 2013) Tytuł przedstawionej rozprawy doktorskiej to „Modelowanie wnioskowania przybliżonego w systemach z niepełną informacją”. Absolwentka Informatyki o specjalności systemy informatyczne (Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki programowania komputerów (w szczególności w językach C++ i Java), wnioskowania, systemów ekspertowych, zbiorów przybliżonych i zbiorów rozmytych. Pracuje w Katedrze Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języków programowania, programowania obiektowego, algorytmów i struktur danych. Od 2011 roku prowadzi również zajęcia z informatyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

 

T. Skica, J. Rodzinka, B. Fryc, Application of LEM2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy, (złożony do Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, ISSN: 2069-3508.

Marek Jaszuk, Teresa Mroczek and Barbara Fryc, Data Integration through Clustering and Finding Statistical Relations – Validation of Approach, Proc. of the International Workshop Concurrency Specification and Programming CS&P 2015, Rzeszów, Poland, 2015

Marek Jaszuk, Teresa, Mroczek and Barbara Fryc, Identifying Semantic Classes within Student’s Data Using Clustering Technique, Proc. of the 3-rd International Conference on Data Management Technologies and Applications DATA 2014, Vienna, pp.371-376

Fryc, B.: Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją, Konferencja dla Kierowników Grantów MNiSW, 13-15 grudnia 2007, Zakopane, Biuletyn Informacyjny MniSW, Nr 23, Gliwice 29 listopada 2007, s. 33-34.

Fryc, B.: Basic Functional Possibilities of the APNES System, in Proceedings of the CS&P’2007, Workshop, Vol 1, Łagów, 27-29 September 2007.

Suraj, Z., Fryc, B.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurrence Graphs. in: G. Lindemann, H. Schlingloff., H.D. Burkhard, L. Czaja, W. Penczek, A., Salwicki, A. Skowron, Z. Suraj (Eds.), Special volume with selected papers from CS&P 2006 workshop, Fundamenta Informaticae, Vol. 79, Nos. 3-4, IOS Press, Amsterdam, 2007, 541-551.

Suraj, Z., Fryc, B., Owsiany, G.: Analysis of Approximate Petri Nets by Means of Occurnce Graphs, In: G. Lindemann, H. Schlingloff (Eds.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2006), Wandlitz, Germany, September 27-29, 2006, Vol. 1, pp. 58-67.

Suraj, Z., Fryc, B.: Timed Approximate Petri Nets, Fundamenta Informaticae, Vol. 71 (1), IOS Press, Amsterdam, 2006, pp.83-99.

Suraj, Z., Fryc, B., Matusiewicz, Z., Pancerz, K. Petri Net System – an Overview, Fundamenta Informaticae, Vol. 71 (1), IOS Press, Amsterdam, 2006, pp.101-119.

Fryc, B., Pancerz, K., Peters, J.F, Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Extended Fuzzy Petri Nets. Fundamenta Informaticae, Vol. 60 (1-4), IOS Press, Amsterdam, 2004, pp. 143-157.

Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: Approximate Petri Nets for Rule-Based Decision Making, In: Proceedings of the 4th International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Uppsala, Sweden, June 1-5, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 3066, Springer-Verlag, Berlin, 2004.

Fryc, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Modelling of Approximate Reasoning Using Fuzzy Petri Nets. In: K. T. Atanassov, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.), Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, pp. 205-219.

Olejko, B., Pancerz, K., Suraj, Z.: On Fuzzy Reasoning Using Matrix Representation of Fuzzy Petri Nets. In: L. Czaja (Ed.), Proceedings of the Workshop on Concurrency, Specification and Programming (CS&P’2003), Czarna, Poland, September 25-27, 2003, Vol. 2, pp. 397-411.

Olejko, B., Suraj, Z.: Modelowanie wnioskowania przybliżonego za pomocą rozmytych sieci Petriego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 199, Matematyka, Zeszyt 26, Oficyna Wyd. PRz, Rzeszów, 2002, ss. 191-204.

Prowadzone przedmioty:

Algorytmy i struktury danych, Podstawy informatyki, Programowanie, Programowanie wizualno-obiektowe, Wprowadzenie do informatyki, Języki i paradygmaty programowania.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Barbara Fryc
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: bfryc@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p.  RA134
tel.: 017/ 866 11 32

 


KONSULTACJE

Konsultacje online (Online Office hours):
Środa, godzina: 9:30- 11:00

Wednesday, 9:30 am – 11:00 am

Link

Attendance consultation and intershipe consultation:

Tuesday, 8:00 a.m. – 9:30 a.m.

Link

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Konsultacje online (Online Office hours):
Poniedziałek, godzina: 10:00- 11:00

Monday, 10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Link

Attendance consultation:

Monday, 11:00 a.m. – 12:00 a.m.

Link

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020