mgr inż. Dominika Furman-Toczek

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na Pozawydziałowym  Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Werynii. W 2014 roku otrzymałam tytuł inżyniera broniąc pracę pt.: „Wpływ tlenku węgla (CO) na regulację procesu melanogenezy w komórkach warstwy epidermalnej skóry”. 
W 2015 roku po przedstawieniu pracy, której tematem był „Wpływ tlenku węgla (CO) na przebieg cyklu komórkowego oraz poziom ekspresji genu Hmox-1 w komórkach raka szyjki macicy (HeLa)” uzyskałam tytuł magistra. W trakcie studiów uczestniczyłam w praktykach studenckich, które prowadzone były w przyszpitalnym laboratorium diagnostycznym oraz zakładach chemicznych. Po studiach odbyłam trzymiesięczny staż w Małopolskim Centrum Biotechniki z siedzibą w Krasnem. 

 

1. Martyna Zagórska-Dziok, Dominika Furman-Toczek, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak. Resweratrol jako związek chemoprewencyjny w terapii nowotworów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2016.

2. Dominika Furman-Toczek, Martyna Zagórska-Dziok, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak. Tlenek węgla- trucizna czy potencjalny terapeutyk. Medycyna Środowiskowa, 2016.

3. Dominika Furman-Toczek, Martyna Zagórska-Dziok, Monika Dudra-Jastrzębska, Marcin Kruszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak. A Review of selected natural phytochemicals in preventing and treating malignant skin neoplasms. Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, j. ang, 2016. 

4.  Martyna Zagórska-Dziok, Dominika Furman-Toczek, Monika Dudra-Jastrzębska, Karol Zygo, Andrzej Stanisławek, Lucyna Kapka-Skrzypczak. Evaluation of clinical effectiveness of Aloe vera – a review.Journal of pre-Clinical and Clinical Research, 2017.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

dfurman@wsiz.rzeszow.pl

17 866 1415


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

Studia stacjonarne

każdy wtorek w godzinach 10:00 – 10:45 w sali Ka16

Studia niestacjonarne

30/09/18   14:20-15:05   KM2
07/10/18    10:10-10:55   RA4
21/10/18    14:30-15:15    RA4
04/11/18    16:00-16:45   KM2
24/11/18    12:40-13:25    RA4
12/01/19    10:15-11:00    RA4
27/01/19    12:45-13:30   RA4
10/02/19   9:30-10:15      RA4
16/02/19   16:15-17:00    KA16

Konsultacje odbywają się również w ramach forum dyskusyjnego na platformie BlackBoard.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020