Dr Paweł Jaźwa

10.07.2013AWF w Krakowie – doktor nauk o kulturze fizycznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena wpływu leczenia operacyjnego i usprawniającego na stan funkcjonalny pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego”
2006-2008UR – Kwalifikacyjne studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne
1999-2002AWF w Krakowie; Kierunek: Fizjoterapia

 

Publikacje
1. G. Trojan, P. Jaźwa, J. Kultys. Rola i miejsce współczesnej fizjoterapii w leczeniu pacjentów chirurgicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005,III,71-76.
2. P. Jaźwa, A. Kwolek. Rehabilitacja jako składowa leczenia i prewencji neuropatii cukrzycowej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005,III,201-205.
3. G. Trojan, A. Panek, P. Jaźwa. Niektóre zagadnienia epidemiologiczne w leczeniu osób z powodu złamań kości udowej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, III, 362-365.
4. A. Kwolek, P. Jaźwa. Rehabilitacja jako element leczenia i prewencji neuropatii cukrzycowej. Fizjoterapia. – 2005, nr 2, s. 64-65
5. Kwolek, P. Jaźwa, M. Bibro. Urazowość u Wspinaczy sportowych. Polish Journal of Sports Medicine 2007; 23(2):91-94
6. P. Jaźwa, S. Snela, A. Kwolek, A. Bielecki. Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 2, 142-146.
7. P. Jaźwa, G. Trojan. V Międzynarodowa Konferencja Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Myczkowce 23-24 czerwca 2007 r. – sprawozdanie. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 2, 181.
8. Kwolek, S. Snela, P. Jaźwa, A. Bielecki. Zależność wczesnych wyników fizjoterapii po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika BMI. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 3, 234-238
9. G. Trojan, A. Panek, P. Jaźwa. Wczesne wyniki leczenia czynnościowego po złamaniach w obrębie stawu kolanowego – badania wstępne. Fizjoterapia 2008, 16,1,21-26
10. A. Rojek, S. Snela, P. Jaźwa. Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej. Postępy Rehabilitacji = Advances in Rehabilitation. – 2009, T. 23, nr 2, s. 103
11. Rojek, S. Snela, P. Jaźwa. Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010,3;271-276
12. P. Jaźwa, G. Trojan, M. Jaźwa, A. Rojek Ocena wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Young Sports Science of Ukraine, 2011,3:325-328
13. P. Jaźwa, A. Szczygieł, A. Kużdżał. Trójwymiarowa ocena postawy ciała u pacjentów kwalifikowanych do chirurgicznego leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego. Medycyna Manualna 2011, 15, 3; 19-36
14. P. Jaźwa, A. Kużdżał, A. Szczygieł. Stabilograficzne parametry równowagi u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Medycyna Manualna, 2011, T. 15, nr 4, s. 30-41
15. Kużdżał, P. Jaźwa, G. Trojan, E. Szeliga. Zaburzenia posturalne u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Young Sport Science Of Ukraine. 2012. v.3. p. 121-128
16. P. Jaźwa, A. Jaźwa, G. Trojan. Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z ostrogą piętową. Young Sport Science Of Ukraine – 2013. v.3. p. 260-266.
17. P. Jaźwa, A. Kużdżał, A. Szczygieł. Analiza korelacyjna parametrów równowagi i dystrybucji masy ciała na platformie stabilograficznej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego zakwalifikowanych do operacji korekcyjnej. Medycyna Manualna, 2013, nr 2/3, s. 57-60
18. P. Jaźwa, G. Trojan, A. Jaźwa. Distribution of public funds on physiotherapy in the Podkarpacie province. Eur J Clin Exp Med 2017; 15 (3): 249–256

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Wydział Medyczny, Katedra Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
email: pjazwa@wsiz.rzeszow.pl


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020