Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ

Profesor WSIiZ w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zatrudniony od października 2019 roku.

Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 2014), doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 2005), magister nauk matematycznych w dziedzinie matematyka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Mat. Fiz. Chem., rok 1988).

Jego zainteresowania naukowe obejmują szerokie spektrum od podstaw matematyki i fizyki, poprzez fundamentalne związki między teorią kategorii, teorią mnogości czy teorią modeli, po geometrię i topologię różniczkową przestrzeni wymiarów 3 i 4 i podstawy fizyki. Wraz z Torstenem Asselmeyerem-Malugą z German Aerospace Center z Berlina zaproponowali i rozwinęli techniki umożliwiające wyjaśnienie pewnych nierozwiązanych zagadnień w kosmologii (np. problem stałej kosmologicznej) czy w teorii grawitacji (gładka kwantowa grawitacja). Ostatnio z dr Andrew Schumannem również z WSIiZ, próbują zastosować teorię toposów do zrozumienia zachowań rojów pewnych organizmów żywych (np. ameb) w kontekście realizowania przez nie procesów obliczalnych i nieobliczalnych.

W latach 2005 – 2006 pracował jako asystent w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach. W latach 2006 – 2018 był adiunktem w Zakładzie Astrofizyki i Kosmologii Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach a potem profesorem nadzwyczajnym w tymże zakładzie. Od 2019 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych realizujących szerokie spektrum zainteresowań. Współpracuje ściśle z prof. Michałem Hellerem w dziedzinie czystej teorii kategorii i jej zastosowań w fizyce. Z Torstenem Asseklmeyerem Malugą stworzyli pionierskie podejście do struktur różniczkowych pewnych przestrzeni wymiaru 4 wraz z zastosowaniami w fizyce.

Uprawia (amatorsko) wspinaczkę skałkową i turystykę górską.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: jkrol@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 244


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są za pośrednictwem poczty mailowej.
 
 Środa 21.10.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 28.10.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 04.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 11.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 18.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Środa 25.11.2020, godz. 8:00 – 9:30
 Poniedziałek 30.11.2020, godz. 8:00 – 9:30

oraz

     Środa 09.12.2020, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 17,12,2020, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 14.01.2021, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 21.01.2021, godz 9.50 – 11.30
 Czwartek 28.01.2021, godz 9.50 – 11.30
    Piątek 05.02.2021, godz 10.45 – 12.30

 

https://eu.bbcollab.com/guest/616a426b155a404b9ff9367255b9dbfc

Konsultacje w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu (e-mail).

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020