Mgr Gabriela Kawalec

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Lektor języka angielskiego w Zakładzie Języków Obcych.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2018 roku.

Absolwentka filologii angielskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dydaktyki języka obcego i psycholingwistyki.

Podczas studiów kilkukrotnie uczestniczyła w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+doskonaląc swój warsztat dydaktyczny. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w Szkole Językowej The North West Academy of English, pracując tam jako nauczyciel asystent (staż, lipiec-wrzesień 2014 r.). Ponadto, miała okazję studiować w Anglii (York St John University), Niemczech (Universität Greifswald) oraz Szwecji (Högskolan Dalarna).

Na ww. uczelniach ukończyła kursy, m.in.:

  • Cooperative learning strategies in English speaking classroom (Universität Greifswald, Niemcy, 2015 r.);
  • Error correction (Universität Greifswald, Niemcy, 2015 r.);
  • Interpreting Films in English (Högskolan Dalarna, Szwecja, 2014 r.).

Od 2018 roku związana z Zakładem Języków Obcych oraz Zakładem Filologii Angielskiej WSIiZ.

Egzaminatorka egzaminu telc (A1-C1).

 

Prowadzone przedmioty:

Zakład Filologii Angielskiej: przedmioty objęte praktyczną nauką języka angielskiego (PNJA).

Zakład Języków Obcych: lektorat na ścieżce anglojęzycznej, lektorat intensywny, lektorat standardowy.

Sylabusy językowe dostępne są na WU.

https://www.telc.net/en/

https://www.ielts-exam.net/

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Gabriela Kawalec

Zakład Filologii Angielskiej

e-mail: gkawalec@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

pokój RA 243

 


KONSULTACJE

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:

Obecnie konsultacje odbywają się na bieżąco drogą mailową.

 

 

Lecturer in the Department of English Philology.

Has been employed at University of Information Technology and Management in Rzeszow since 2018.

A graduate of English philology, she obtained her MA degree in English didactics from Pedagogical University of Krakow.

Her academic interests focus on didactics of foreign languages and psycholinguistics.

During her studies she participated in several Erasmus+ exchange programmes honing her language and teaching skills. She gained her first professional experience working as an assistant language teacher at the North West Academy of English (an internship, July-September 2014). Furthermore, she had an opportunity to study in England (York St John University), Germany (Universität Greifswald), and Sweden (Högskolan Dalarna).

At aforementioned universities she completed the following courses, i.a.:

  • Cooperative learning strategies in English speaking classroom (Universität Greifswald, Germany, 2015);
  • Error correction (Universität Greifswald, Germany, 2015);
  • Interpreting Films in English (Högskolan Dalarna, Sweden, 2014 r.).

She has been associated with the Department of Foreign Languages and the Department of English Philology at UITM since 2018.

Telc examiner  (A1-C1).

 

Conducted courses:

English philology students: courses associated with practical learning of language skills.

Intense and standardized English language courses for students studying in Polish as well as in English.

Syllabuses  – available at VU.

https://www.telc.net/en/

https://www.ielts-exam.net/

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Gabriela Kawalec

English Philology Department

e-mail: gkawalec@wsiz.edu.pl

35-225 Rzeszów, Sucharskiego 2

room RA 243


Office hours

While regular office hours are postponed indefinitely please contact me by e-mail.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020