dr hab. n. med. Janusz Cwanek, prof. WSIiZ

doktor, dziedzina nauki: nauki medyczne, rok nadania: 1984

tytuł rozprawy doktorskiej: „Dynamika zmian krzywizn kręgosłupa w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa”

doktor habilitowany, dziedzina nauki: nauki techniczne, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, rok nadania: 2011

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Przydatność parametrów struktury geometrycznej powierzchni do oceny stopnia zużycia sztucznych stawów biodrowych”

 

W swojej karierze zawodowej Pan prof. nadzw. dr hab. Janusz Cwanek szkolił również kadrę lekarską. Prowadził szkolenia lekarzy różnych specjalności i fizjoterapeutów. Był kierownikiem specjalizacji lekarzy na I oraz II stopniu z rehabilitacji chorób narządu ruchu/rehabilitacji medycznej, kierownikiem specjalizacji 3 magistrów kinezyterapii na II stopniu z rehabilitacji. Prowadzący staże lekarzy różnych specjalizacji i magistrów. Szkolił lekarzy w ramach kursów Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Recenzent prac doktorskich. Promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich. W zakresie dokonań organizacyjnych Pana prof. nadzw. dr hab. Janusza Cwanka znajdują się: modernizacja pionu fizykoterapii i kinezyterapii w PP „Uzdrowisko Iwonicz” w Iwoniczu Zdroju, utworzenie oddziałów rehabilitacji w Przeworsku i w Rzeszowie oraz organizacja międzynarodowych, krajowych i regionalnych Konferencji/Zjazdów/Sympozjów.

 

Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

2017 – nadal – Adiunkt, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Medyczny, Katedra Fizjoterapii

2011 – 2017 – Kierownik Zakładu Traumatologii i Zaopatrzenia Ortopedycznego, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

2007 – 2017 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

2002 – 2010 – Poradnia Rehabilitacji Spółdzielni Inwalidów „Rena” w Rzeszowie

2010 – nadal – konsultant sanatorium „Bajka” w Horyńcu Zdroju

1989 – 2002 – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie, Ordynator Oddziału Rehabilitacji  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

 

Specjalizacje, kursy, szkolenia:

1986 – Specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie Ortopedii i traumatologii

1980 – Specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie Medycyny społecznej

1975 – Specjalizacja drugiego stopnia w zakresie Rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

1972 – Specjalizacja pierwszego stopnia w zakresie Rehabilitacji

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Janusz Cwanek , Ciećkiewicz Anna – Historia endoprotez stawu biodrowego do roku 1960, Problemy Nauk Stosowanych, red. Andrzej A. Czajkowski, 2014, 2, 131 – 142.
  2. Janusz Cwanek – Wpływ nadwagi ciała pacjentów na trwałość protezoplastyk Wellera Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2006, 3, 329 – 334. 
  3. Monika Madej, Dariusz Ozimina, Janusz Cwanek, Michał Syp-Rekowski – Analiza zużycia polietylenu UHMW PE stosowanego w układach biotribologicznych Tribologia, 2010, 1, 61 – 76.
  4. Janusz Cwanek, Andrzej A. Czajkowski – Comparison of parameters describing the surface of unimplanted and explanted stems of Weller endoprosthesis, Russian Jourmal of Biomechanics, 2009, 4, 80 – 87.
  5. Janusz Cwanek, Andrzej A. Czajkowski – Parameter analysis of geometrical structure of stem surfaces of Weller endoprosthesis removed on account of aseptic loosening of poliethylene cups, Journal of  Vibroengineering, 2009, 3, 577 – 583.
  6. Janusz Cwanek, Andrzej A. Czajkowski – Parameters of unimplanted and explanted surfaces of Weller endoprosthesis stems, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2009, 2, 51 – 56.
  7. Józef Borkowski, Przemysław Borkowski, Janusz Cwanek – Wysokociśnieniowe technologie hydrostrumieniowe w chirurgii ortopedycznej – badania nad cięciem kości, Inżynieria Maszyn, 2008, 1, 97 – 102. 
  8. Andrzej Miszczak, Janusz Cwanek, Krzysztof Wierzcholski – Możliwości hodowli chondrocytów w bioreaktorach, Mechanika w Medycynie, red. Mieczysław Korzyński, Janusz Cwanek J., 2006, 8, 143 – 149.
  9. Janusz Cwanek – Znaczenie nadwagi ciała w aseptycznych obluzowaniach cementowych endoprotez stawu biodrowego, Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce, red. Irena Dorota Karwat, Liber, Lublin 2005, 201 – 207.
  10. Janusz Cwanek – Aseptyczne obluzowanie cementowych endoprotez stawu biodrowego, Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, red. Irena Dorota Karwat, Lublin, Liber, 2002, t. 2.

Prowadzone przedmioty:

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020