Mgr inż. Jacek Jamiński

Wykładowca w Katedrze Sztucznej Inteligencji.

Zatrudniony w Wyższej Szkoły Informatyki i z Zarządzania od 1998 roku.

Magister inżynier w zakresie: aparatura elektroniczna (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny, rok 1997), licencjat w zakresie: finanse i przedsięwzięcia inwestycyjne (Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania i Marketingu, rok 1998).

Instruktor Cisco: CCNA R&S 6.0 Bridging, CCNA R&S: Connecting Networks, CCNA R&S: Introduction to Networks, CCNA R&S: Routing and Switching Essentials, CCNA R&S: Scaling Networks, CCNA Security, CCNAv7: Bridging, CCNAv7: Enterprise Networking Security and Automation, CCNAv7: Introduction to Networks, CCNAv7: Switching Routing and Wireless Essentials, CCNP Enterprise: Advanced Routing, CCNP Enterprise: Core Networking, CCNP ROUTE: Implementing IP Routing, CCNP SWITCH: Implementing IP Switching, CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks, Cybersecurity Essentials, Fundamentals of Wireless LANs, Information Technology Essentials: PC Hardware and Software, Introduction to Cybersecurity, Introduction to Internet of Things, Introduction to the Internet of Everything, Internet of Things Fundamentals: Hackathon Playbook, Networking Essentials, Panduit Network Infrastructure Essentials, CLA – Programming Essentials in C, CLP – Advanced Programming in C, CPA – Programming Essentials in C++, CPP – Advanced Programming in C++, NDG Linux Essentials, NDG Linux I, NDG Linux II, NDG Linux Unhatched, PCAP – Programming Essentials in Python. 

Egzaminator ECDL: Core, Advanced, e-Obywatel, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, PTI Standard. Ukończone szkolenia m.in.: Analiza techniczna rynków finansowych Akademii ProTRADER, Programmable Logic Controller Beckhoff Automation.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: wpływu informatyki na rzeczywistość, rozwoju sprzętu komputerowego, zastosowań automatyki.  

Prywatnie interesuje się: demografią, makroekonomią, wpływem rozwoju techniki na historię gospodarczą świata.

 

Prowadzone przedmioty:

Architektura systemów komputerowych i wbudowanych, Fizyka, Zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Komputerowe systemy wspomagania decyzji, Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, Podstawy miernictwa dla teleinformatyki, Komputerowa ocena ryzyka zawodowego, Informatyka w turystyce i rekreacji, Technologia informacyjna, Optoelektronika, Podstawy informatyki, a także z przedmiotów, w których realizowany jest program Akademii Cisco m. in.: Sieci komputerowe, Organizacja systemów obliczeniowych i sieci, Budowa i eksploatacja sieci komputerowych, Technologie sieciowe (CCNA), Projektowanie systemów i sieci, Sieci teleinformatyczne, Eksploatacja systemów i sieci, Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi. 

 

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr inż. Jacek Jamiński
Katedra Sztucznej Inteligencji 
e-mail: jjaminski@wsiz.rzeszow.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM103


KONSULTACJE

semestr letni r.a. 2019/2020

środy: 07:15 do 08:45, on-line 

Link dostępu poniżej.

https://eu.bbcollab.com/guest/5ffa54d84cdb4d84bb86e281c5bd213d

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020