dr Jacek Rodzinka

NOTA BIOGRAFICZNA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie, studia ukończone z wyróżnieniem, praca magisterska, obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Tokarzewskiego pt.: „Rynek ubezpieczeń obowiązkowych na przykładzie I Inspektoratu PZU w Rzeszowie”.
Praca doktorska obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Zająca, na temat „Lojalność klienta czynnikiem stabilizacji rynkowej zakładów ubezpieczeń działu II w województwie podkarpackim”.
W jego obszar zainteresowań wchodzi tematyka lojalności klientów w różnych branżach, a szczególnie w dziedzinie ubezpieczeń. Naukowo zajmuje się modelowaniem i pomiarem lojalności klientów.
Od 1999 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Komercji w Instytucie Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Dyrektor Podkarpackiego Centrum Klasteringu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących szeroko rozumianych zagadnień ubezpieczeniowych, lojalności klienta, przedsiębiorczości, czy finansów publicznych.

 


PUBLIKACJE

Lista wybranych ostatnich publikacji:

1. J. Rodzinka, M. Paszkowska, Private health insurance as a source of financing the healthcare system in Poland, e-Finanse, nr 1/2013
2. J. Rodzinka, T. Skica, Zarządzanie wiedzą w samorządzie terytorialnym jako komponent public governance, (w:) red. nauk. I. Niżnik-Dobosz, Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Difin, Warszawa 2014.
3. T. Skica (red.), J. Rodzinka (red.), Financing of health care system in Poland, IFRA Analytical Report, 2014, ISBN: 978-83-64848-00-1.
4. W. Misiąg, N. Borzov, M. Dyka, R. Harasym, J. Misiąg, J. Rodzinka, T. Skica, M. Tomalak, Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie, Instytut Badań i Analiz Finansowych IBAF, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
5. J. Rodzinka, T. Skica, The Concept of Clustering and Benefits of Functioning as Part of a Cluster, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2015, tom 13, nr 2, ISSN 1644-9398, ss. 29-42.
6. J. Rodzinka, T. Skica, The Cross-Border Zeolitic Tuff Cluster Development Strategy, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2015, tom 13, nr 2, ISSN 1644-9398, ss. 73-88.
7. J. Rodzinka, M. Leśniowska-Gontaż, A. Wojnarowska-Dygdoń, Vision of the Cross-border Zeolitic Tuff Cluster, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 2015, tom 13, nr 2, ISSN 1644-9398, ss. 57-71.
8. J. Rodzinka, T. Skica, T. Mroczek, Data mining approach to determine the relationships between the economy and the general government sector size, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse e-finance 2015, Vol. 11, Nr 3, ISSN: 1734-039X, ss. 1-21, DOI: 10.14636/1734-039X_11_3_001
9. T. Skica, J. Rodzinka, B. Fryc, Application of LEM2 algorithm in identification of relationships between the size of general government sector and the economy, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, Volume 8, Issue 2, ISSN: 2069-3508, – lista B 9 pkt. (język angielski)
10. T. Mickiewicz, J. Rodzinka, T. Skica, Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości. Klasteryzacja, promocja doradztwo I kapitał społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
11. T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym, The size of local government administration on the municipal level as a determinant of entrepreneurship, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation Vol. 13, Issue 2, 2017, ss. 5-32, ISSN online: 2299-7326, ISSN print: 2299-7075, DOI prefix: 10.7341/20171321, 14 pkt. Lista B).
12. T. Skica, J. Rodzinka, R. Harasym, Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters. In: Jajuga K., Orlowski L., Staehr K. (eds), Contemporary Trends and Challenges in Finance. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham (Indexed in Thompson Reuters Web of Knowlegde (15 pkt.), DOI: 10.1007/978-3-319-54885-2_24, Print ISBN 978-3-319-54884-5, Online ISBN 978-3-319-54885-2, ss. 257-269 http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54885-2?page=2 (Referat wygłoszony na WROFIN 2016).

 


 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019