Mgr Joanna Urbanik

Wykładowca na kierunku Filologia angielska w Zakładzie Filologii Angielskiej w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej.

Opiekun kierunku Filologia angielska.

Lektor języka angielskiego w Zakładzie Języków Obcych.

Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania związana od stycznia 1999 roku.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów magisterskich o specjalizacji: amerykańska kultura biznesu, w Ośrodku Studiów Amerykańskich – American Studies Center (www.asc.uw.edu.pl). W trakcie studiów ukończyła program ‘Entrepreneurship and Culture’ zorganizowany we współpracy z the Graduate School of Business, Indiana University, Bloomington, USA. Absolwentka Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (specjalizacja: kultura brytyjska) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej zainteresowania to: Business English, kultura krajów anglojęzycznych, egzaminy miedzynarodowe z jezyka angielskiego, muzyka oraz podróże.

Doświadczenie zawodowe: pracowała jako nauczyciel w liceum, pracownik Działu Eksportu w jednej z wiodących firm oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sanoku (zajęcia z ‘Realioznawstwa z elementami geografii Wielkiej Brytanii i USA’,  ‘Kulturoznawstwa’, ‘Mówienia i słuchania’ oraz ‘Pracy z taśmą’). W przeszłości właścicielka szkoły językowej i metodyk. Uczestniczyła w wielu warsztatach metodycznych, szkoleniach krajowych i zagranicznych oraz konferencjach. 

Egzaminatorka PTE (Pearson Test of English), telc (wszystkie poziomy), tłumaczka.

Zajęcia: ze studentami Filologii angielskiej, na lektoracie z języka angielskiego (standardowym, intensywnym oraz specjalistycznym), ze studentami ścieżki anglojęzycznej (Business English), na studiach podyplomowych ‘Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’- zajęcia z przedmiotów: Gramatyka i Sprawności zintegrowane, ze studentami obcokrajowcami, przygotowujące do egzaminów TOEIC i telc, na kursach dla studentów i pracowników (m.in. Tourism, Aviation English, Business English), na kursach dla instytucji i firm z zakresu Business English i przygotowujących do egzaminów TELC, TOEIC, TOEFL, ELSA i PTE, na kursach w ramach wielu projektów UE przygotowujących do egzaminów LCCI, TELC, TOEIC oraz PET, FCE, CAE.

 

Prowadzone przedmioty:

PNJA Grammar&Use, PNJA Reading&Writing, PNJA Listening&Speaking, PNJA Proficiency Review, lektorat języka angielskiego, kursy języka angielskiego

Dodatkowe materiały dla studentów: 

https://www.telc.net/en/

https://www.examenglish.com/PTE/PTE_General.htm

https://www.etsglobal.org/Pl/Pol/Testy-i-Przygotowanie/Testy-TOEIC-R/TOEIC-R-Listening-and-Reading

https://www.ielts-exam.net/

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Joanna Urbanik
Zakład Filologii Angielskiej
e-mail: jurbanik@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 243 


 


KONSULTACJE

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną, konsultacje w semestrze letnim 2019/20 odbywają się mailowo.

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020