mgr Karolina Palimąka

NOTA BIOGRAFICZNA

Pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Zarządzania, Instytucie Badań i Analiz Finansowych oraz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ. Koordynator praktyk na kierunku Zarządzanie. 

Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pracę dyplomową pt. „Postawy wobec przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” obroniła z oceną bardzo dobry, za którą otrzymała również pierwsze miejsce w uczelnianym konkursie im. Prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową. Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studentka Roku 2015, 2016 oraz 2017 w WSIiZ, dodatkowo zdobyła tytuły Absolwenta Roku na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (rok 2015 i 2017).

Jako studentka angażowała się w różne formy aktywności naukowej – w tym czasie została autorką, bądź współautorką ponad 20 artykułów naukowych o tematyce ekonomicznej (w tym m. in. kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, venture capital czy przedsiębiorstw typu start-up), brała czynny udział w licznych konferencjach (ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz badaniach naukowych, współuczestniczyła w organizacji konferencji naukowych. W latach 2015-2017 pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej (znajdującego się przez 2 lata wśród 5 najlepiej ocenianych kół naukowych funkcjonujących w WSIiZ).

W czerwcu 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Analizy danych z wykorzystaniem narzędzi SAS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Dotychczas prowadzone przedmioty:

Gra decyzyjna – menedżer salonu urody
Gra decyzyjna – zarządzanie firmą
Komunikacja w biznesie
Myślenie projektowe

Podstawy ekonomii

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Wszelkie niezbędne materiały zostaną Państwu przekazane podczas zajęć oraz poprzez platformę Blackboard.


PUBLIKACJE

Wybrane publikacje z ostatnich lat:
1. K. Palimąka, „The phenomenon of entrepreneurship among students”, artykuł w Proceedings of the 7th International Conference Innowvation Management, Entrepreneurship and Sustainability (Praga, 30-31 maja 2019 r.), University of Economics, Praga 2019, ISBN 978-80-245-2316-3
(DOI: 10.18267/pr.2019.dvo.2316.0), (https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2019/07/Conference_Proceedings_IMES_2019.pdf), s. 669 
2. M. Mierzejewski, K. Palimąka, „A multi-speed Europe, and the peripherality of Poland”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.15/nr 1, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2019, ISSN 1734-039X
(DOI: 10.2478/fiqf-2019-0004, https://e-finanse.com/current-issue/?number=60&id=429),
3. K. Palimąka, J. Rodzinka, „Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland)”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.14/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2018, ISSN 1734-039X
(DOI: 10.2478/fiqf-2018-0030, https://e-finanse.com/archives/?number=59&id=425),
4. M. Mierzejewski, K. Palimąka, „O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 131, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, ISSN: 1641-3466
(https://link.do/OqlF7)
5. K. Palimąka, „Inwestycje funduszy venture capital w przedsiębiorstwa w Polsce na tle wybranych krajów UE”, Zarządzanie wartością w warunkach zmiany, Antonowicz P., Pisarewicz P., Nogal-Meger P. (red. nauk.), recenzowana monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-567-1.
6. K. Palimąka, M. Mierzejewski, „Measurement of intellectual capital as exemplified by methods of groups based on the ROA indicator and on market capitalization”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.12/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2017, ISSN 1734-039X,
(DOI: 10.1515/fi qf-2016-0008, https://e-finanse.com/archives/?number=47&id=25)
7. K. Palimąka, „Rynek venture capital a finansowanie przedsiębiorstw typu start –up”, Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red. nauk.), recenzowana monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-868-5
8. K. Firlej, K. Palimąka, M. Mierzejewski, „Human capital in agribusiness as a factor in sustainable development – problems of measurement in the case of firms in the agri-food sector”, Political rents of european farmers in the sustainable development paradigm. International, National and Regional Perspective., Bazyli Czyżewski (red.), wyd. PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18766-8,
9. K. Palimąka, „Identyfikacja kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – podejście metodologiczne”, Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku, Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo, monografia, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, ISBN 978-83- 65357-27-4,
10. K. Palimąka, A. Gumieniak, „Kapitał obcy jako źródło finansowania MŚP. Wybrane przykłady.”, Rachunkowość i finansowanie MŚP a wyzwania współczesnej gospodarki, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2015, ISBN 978-83-65046-02-4,
11. K. Palimąka, „Wybrane innowacje w sektorze usług bankowych i ubezpieczeniowych oraz ich charakterystyka”, Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2015, ISBN 978-83-7784-688-9,
12. J. Rodzinka, A. Wojnarowska-Dygdoń, K. Palimąka, „The economic consequences of changes in the functioning of open pension funds”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse” 2014, vol. 10/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2015, ISSN 1734-039X,
(DOI: 10.14636/1734-039X_10_4_002, https://link.do/GqAwv)
13. K. Palimąka, A. Gumieniak, „Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego”, „Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy”, monografia, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2014, ISBN 978-83-60617-40-3.

 


 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Badań i Analiz Finansowych
pok. RA 248 (II piętro)
tel. 17 866 13 22

e-mail: kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl

 

W kampusie w Kielnarowej – p. KA 110 (tel. 17 866 15 31)


TERMINY KONSULTACJI

W semestrze zimowym r.a. 2019/2020:
środa – godz. 14:30-15:30(KA 110) 
piątek – godz. 11:30-12:00(RA 248) 
oraz przed i po zajęciach wg WU
W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Dyżur koordynatora praktyk
na kierunku zarządzanie:
wtorek – 12:00-16:00 (RA248)
oraz po wcześniejszym kontakcie mailowym
(UWAGA! w r.a. 2019/2020 będą miały miejsce zmiany, o których poinformuję Państwa mailowo)

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019