Mgr Karolina Palimąka

Asystent w Instytucie Badań i Analiz Finansowych.
Asystent w  Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ – Kolegium Zarządzania.
Koordynator praktyk na kierunku Zarządzanie (studia I i II stopnia). 

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2014 roku. 

Absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pracę dyplomową pt. „Postawy wobec przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej na przykładzie studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie” obroniła z oceną bardzo dobry, za którą otrzymała również pierwsze miejsce w uczelnianym konkursie im. Prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową.

Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Studentka Roku 2015, 2016 oraz 2017 w WSIiZ, dodatkowo zdobyła tytuły Absolwenta Roku na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia (rok 2015 i 2017).

Jako studentka angażowała się w różne formy aktywności naukowej – w tym czasie została autorką, bądź współautorką ponad 20 artykułów naukowych o tematyce ekonomicznej (w tym m. in. kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach, venture capital czy przedsiębiorstw typu start-up), brała czynny udział w licznych konferencjach (ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz badaniach naukowych, współuczestniczyła w organizacji konferencji naukowych. W latach 2015-2017 pełniła funkcję prezesa Koła Naukowego Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej (znajdującego się przez 2 lata wśród 5 najlepiej ocenianych kół naukowych funkcjonujących w WSIiZ).

W czerwcu 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu Analizy danych z wykorzystaniem narzędzi SAS na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W ramach współpracy z Instytutem Badań i Analiz Finansowych od 2014 roku współuczestniczy w powstawaniu dokumentów strategicznych oraz wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych.

 

https://orcid.org/0000-0001-8950-9089

Wybrane publikacje z ostatnich lat:
1. K. Palimąka, „The phenomenon of entrepreneurship among students”, artykuł w Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (Praga, 30-31 maja 2019 r.), University of Economics, Praga 2019, ISBN 978-80-245-2316-3 (DOI: 10.18267/pr.2019.dvo.2316.0), (pobierz, s. 669)
2. M. Mierzejewski, K. Palimąka, „A multi-speed Europe, and the peripherality of Poland”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.15/nr 1, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2019, ISSN 1734-039X (DOI: 10.2478/fiqf-2019-0004), (pobierz),
3. K. Palimąka, J. Rodzinka, „Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students at the University of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland)”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.14/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2018, ISSN 1734-039X
(DOI: 10.2478/fiqf-2018-0030), (pobierz),
4. M. Mierzejewski, K. Palimąka, „O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy?”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 131, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2018, ISSN: 1641-3466, (pobierz)
5. K. Palimąka, „Inwestycje funduszy venture capital w przedsiębiorstwa w Polsce na tle wybranych krajów UE”, Zarządzanie wartością w warunkach zmiany, Antonowicz P., Pisarewicz P., Nogal-Meger P. (red. nauk.), recenzowana monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7865-567-1.
6. K. Palimąka, M. Mierzejewski, „Measurement of intellectual capital as exemplified by methods of groups based on the ROA indicator and on market capitalization”, Financial Internet Quarterly “e-Finanse”, vol.12/nr 4, artykuł w czasopiśmie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2017, ISSN 1734-039X,
(DOI: 10.1515/fi qf-2016-0008), (pobierz)
7. K. Palimąka, „Rynek venture capital a finansowanie przedsiębiorstw typu start –up”, Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych, Karpuś P., Wrońska-Bukalska E. (red. nauk.), recenzowana monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-868-5
8. K. Firlej, K. Palimąka, M. Mierzejewski, „Human capital in agribusiness as a factor in sustainable development – problems of measurement in the case of firms in the agri-food sector”, Political rents of european farmers in the sustainable development paradigm. International, National and Regional Perspective., Bazyli Czyżewski (red.), wyd. PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18766-8,

Prowadzone przedmioty:

Komunikacja w biznesie, Myślenie projektowe, Gra decyzyjna – menedżer salonu urody, Gra decyzyjna – zarządzanie firmą, Podstawy ekonomii.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Mgr Karolina Palimąka
Instytut Badań i Analiz Finansowych
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 248 
tel.: 017 /866 13 22
e-mail: kpalimaka@wsiz.rzeszow.pl

(Praktyki: praktykipalimaka@gmail.com
w tytule: NAZWISKO_sem.+SKRÓT KIERUNKU_(specjalność)_umowa/doświadczenie)


KONSULTACJE

Preferowany kontakt mailowy  (Praktyki -> niezbędny mail u dołu sekcji)

Wrzesień 2020:
Osobiście/telefonicznie: wtorek oraz czwartek m. 10:00 a 13:00

 

Adres do korespondencji odnośnie praktyk zawodowych:
praktykipalimaka@gmail.com
w tytule: NAZWISKO_sem.+SKRÓT KIERUNKU_(specjalność)_umowa/doświadczenie

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020