Mgr Krzysztof Bielas

Asystent Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego.
Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2019 roku.

Magister fizyki teoretycznej (Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 2012).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują wokół fizyki teoretycznej i matematycznej. Jest autorem publikacji naukowych w dziedzinach takich jak zastosowania teorii kategorii i teorii modeli w mechanice kwantowej i kosmologii, fizyka neutrin. Od 2018 roku interesuje się metodami uczenia maszynowego.

W latach 2012-2014 stypendysta w ramach projektu unijnego Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju (temat: Metody i algorytmy w rachunku perturbacyjnym).

W latach 2016-2017 stypendysta w ramach projektu NCN grant No. DEC- 2013/11/B/ST2/04023 (temat: Developing tools and its application for loop calculations and phenomenology of nonstandard models in low and high-energy accelerators).

W wolnych chwilach uprawia turystykę górską i rowerową, gra na akordeonie i pianinie.

 

Prowadzone przedmioty:

Analityka opisowa (UZaZ), Matematyka Dyskretna (IID).

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Artykuł na portalu internetowym Realestate Manager – “Co kryją dane? kilka słów o Big Data

DANE KONTAKTOWE

Mgr Krzysztof Bielas
Katedra Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego
e-mail: kbielas@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA 244

 


KONSULTACJE

Konsultacje prowadzone zdalnie we wtorki, godz. 17:05 – 18:40, link do sesji. Mile widziany uprzedni kontakt drogą mailową.

Office hours – remotely, on Tuesdays at 17:05 – 18:40, link to session. Prior message is highly welcome.

 

Assistant at the Department of Cognitive Science and Mathematical Modeling, College of Applied Computer Science.

Employed at the University of Information Technology and Management since 2019.

MSc in theoretical physics (University of Silesia, Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry, 2012).

His scientific interests focus on theoretical and mathematical physics. He is an author of publications in fields such as applications of category theory and model theory in quantum mechanics, neutrino physics. He’s dabbled in the topic of machine learning since 2018.

In 2012-2014 he was a granted an EU scholarship ŚWIDER (topic: Methods and algorithms in perturbative calculus).

In 2016-2017 he took part in NCN grant No. DEC- 2013/11/B/ST2/04023 (topic: Developing tools and its application for loop calculations and phenomenology of nonstandard models in low and high-energy accelerators).

In free time he takes mountain trips and cycles around Silesia; in bad weather, he plays piano and accordion.

 

Conducted courses:

Descriptive Analytics (UZaZ), Discrete Mathematics (IID).

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Contact data

Mgr Krzysztof Bielas
Department of Cognitive Science and Mathematical Modelling
e-mail: kbielas@wsiz.rzeszow.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
room RA 244


Office hours

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020