mgr Łukasz Bis

NOTA BIOGRAFICZNA

Urodzony 20 lipca 1984 roku w Nisku, mieszkający od urodzenia we wsi Racławice. Od pierwszych lat życia wychowywany w poszanowaniu dla Polskiej Tradycji i Kultury. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku, kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W czasie nauki w szkole średniej brał udział w przedstawieniach teatralnych, olimpiadach przedmiotowych, prowadził zajęcia poszerzające z matematyki. Maturę uzyskał z wyróżnieniem.

W 2003 rozpoczął studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od pierwszego roku jest studentem Szkoły Liderów – elitarnej grupy studentów wybranej na podstawie skomplikowanego procesu rekrutacyjnego. Studia ukończył w Systemie Bezpłatnych Miejsc – co zwalniało go z płatności za czesne. Przez trzy lata studiów był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od drugiego roku rozpoczął pracę – począwszy od stanowiska grafika 3d (Pixelforge oraz e-future), poprzez stanowisko Kierownika Projektów (Ideo Sp. z o.o). Włączał się czynnie w życie Uczelni – niejednokrotnie brał udział w Dniach Otwartych organizowanych na Uczelni. Od drugiego roku studiów prowadził Koło Naukowe Grafiki i Animacji i był jego Prezesem, na trzecim roku studiów razem z kolegami powołał do życia Koło Naukowe Fotografii, które do dnia dzisiejszego upiększa ściany Uczelni swoimi wystawami. Od października 2008 roku jest wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie jest pracownikiem Zakładu Wzornictwa Przemysłowego. Jest jednym z głównych organizatorów Konferencji InternetBeta. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Od lutego 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana WAiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Przedmioty prowadzone w trakcie pracy na Uczelni:

 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Grafika multimedialna
 • Pracownia technik projektowania i technik przekazu
 • Komunikacja wizualna
 • Systemy wirtualnej rzeczywistości
 • Grafika trójwymiarowa
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Modelowanie geometryczne
 • Podstawy projektowania graficznego
 • Corporate Identity
 • Grafika wektorowa
 • Podstawowe oprogramowanie graficzne
 • Animacja i techniki chwytania ruchu
 • Grafika komputerowa z elementami HCI
 • Video mapping
 • Projektowanie opakowań
 • Projektowanie znaku i systemów identyfikacji wizualnej

W moim obszarze zainteresowań znajdują się następujące tematy:

 • Wirtualna rzeczywistość
 • Druk 3d
 • Skanowanie przestrzenne
 • Digitalizacja obiektów
 • Spacery wirtualne
 • Wirtualizacja przestrzeni miejskiej/kulturalnej/społecznej

 


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW

Materiały dla studentów dotyczące poszczególnych kursów/zajęć znajdują się na dysku wspólnym prowadzącego lub umieszczane są na platformie BlackBoard.


 

 

DANE KONTAKTOWE

mail: lbis@wsiz.rzeszow.pl

pok.: KM13

tel.: 17 866 14 70

pok.: RA29

tel.: 17 866 11 80

Konferencja InternetBeta

Zakład Wzornictwa Przemysłowego

Centrum Innowacji i Designu Praktycznego

 


TERMINY KONSULTACJI

środa 10:30 – 11:30

RA29

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019